Občina Trbovlje je od septembra 2022 do junija letos urejala zbiralnice za ločeno zbiranje odpadkov na podeželju. Projekt so izvedli s pomočjo nepovratnih sredstev iz razpisa LAS Zasavje.

V okviru operacije so nadgradili 13 zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov v petih podeželskih naseljih v občini Trbovlje. Na ograje so namestili table z navodili za pravilno razvrščanje odpadkov. Vzporedno je potekalo tudi izobraževanje in ozaveščanje mladih ter potencialnih uporabnikov, ki živijo v bližini novih ureditev.

Skupaj so izvedli pet delavnic, v katerih so prikazali pomen ločevanja odpadkov, pravilno ločevanje odpadkov, razjasnili so dileme glede razvrščanja določenih problematičnih odpadkov in prikazali poti njihove nadaljnje obdelave oz. reciklaže.  Vsi udeleženci usposabljanj so dobili komplet treh torb za trajno rabo za ločeno zbiranje odpadkov v domačem gospodinjstvu. V sodelovanju s Komunalo Trbovlje so komplete razdelili tudi v ostala gospodinjstva v naseljih z na novo urejenimi zbiralnicami.

Skupna vrednost projekta je bila nekaj več kot 80.000 evrov, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Republika Slovenija sta prispevala 50.000 evrov.

Savus

Foto: Občina Trbovlje