četrtek, 18 julija, 2024

Iz te kategorije

Nov Interreg projekt

Regionalna razvojna agencija Zasavje bo kot projektni partner sodelovala v Interreg projektu z naslovom H2greenFUTURE (Interreg SLO-AUT). Vodilni partner projekta je Nacionalni inštitut za kemijo, v projektu pa sodelujejo še štirje partnerji iz Slovenije in Avstrije. Projekt se bo izvajal v okviru programa Interreg Slovenija-Avstrija in je usmerjen v reševanje izzivov podnebnih sprememb z razvojem in integracijo zelenih vodikovih tehnologij.

V projektu H2GreenFUTURE si bo RRA Zasavje skupaj s partnerji prizadevala za razvoj, integracijo in uporabo vodikovih tehnologij v Sloveniji in Avstriji. Cilj projekta je postaviti temelje za t.i. čezmejni inovacijski ekosistem, ki bo spodbujal razvoj vodikovih tehnologij. Da bi ohranili naravno okolje in biodiverziteto, kot ju poznamo danes, je bistvenega pomena zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter prilagoditev gospodarstva in družbe novim nizkoogljičnim tehnologijam, kot so vodikove tehnologije.

V okviru projekta bodo izvedli različne aktivnosti. Vzporedno s pilotno-demonstracijskimi aktivnostmi bodo potekala prizadevanja za vzpostavitev zakonodajnega okvirja za lažji prodor vodikovih tehnologij na trg. Razvili bodo specializirane programe usposabljanja za tehnično in raziskovalno osebje v podjetjih ter prilagojeno vsebino za študijske programe in delavnice za študente.

Regionalna razvojna agencija Zasavje si prizadeva za integracijo vodikovih tehnologij v zasavski regiji. Agencija od januarja 2023 sodeluje s svetovalnim podjetjem Element Energy iz Velike Britanije, ki ji nudi tehnično pomoč pri razvoju konceptov. Prizadevanja agencije so usmerjena v vzpostavitev treh različnih demonstracijskih primerov proizvodnje in uporabe zelenega vodika v zasavski regiji.

Savus

Foto: RRA


 

Isti avtor