Od ponedeljka, 16. novembra, bodo lahko tople obroke v Zagorju dobili tudi otroci, ki sicer niso upravičeni do brezplačnega obroka.

Ravnatelji zagorskih osnovnih šol in župan Občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan so se dogovorili, da bodo šole od ponedeljka, 16. novembra, tople obroke zagotavljale tudi za otroke, ki niso upravičeni do brezplačnega obroka. S tem bodo lahko zadovoljili potrebe po toplih obrokih tudi za tiste otroke, katerih starši zaradi drugih obveznosti nimajo časa kuhati. Starši bodo seveda kosila plačali, tako kot to storijo tudi v času pouka v šolskih prostorih.

Natančnejša navodila in informacije lahko starši dobijo na spletnih straneh šol, ki jih obiskujejo njihovi otroci, in preko šolskih aplikacij.

Savus

Foto: arhiv Savus