V petek, 1. julija, so v Galeriji Mašinhaus v Hrastniku otvorili razstavo kustosa Gregorja Jermana iz Zasavskega muzeja Trbovlje, na kateri so predstavili spomenike, posvečene uporništvu v Zasavju. Istočasno je izšla tudi publikacija.

Struna je počila

V letu 2021 smo v Zasavskem muzeju Trbovlje s postavitvijo razstave Struna je počila – Uporništvo v Zasavju, ki je na ogled v Galeriji Mašinhaus v Hrastniku, pričeli z večletnim projektom, v okviru katerega predstavljamo uporništvo v naših krajih. V drugem delu tega večletnega projekta uporništvo v Zasavju predstavljamo prek spomenikov, ki so bili postavljeni v spomin na te pretekle dogodke.

Številni spomeniki

Kot spomin na uporništvo naših prednikov so nastali številni spomeniki, ki nas opominjajo na razmere in čas, ki je na njih upodobljen. Opozarjajo na grozote, ki se ne smejo ponoviti, in ponazarjajo upanje v lepšo prihodnost. Spomeniki so dober pokazatelj kulturnega stanja in odnosa do lastne preteklosti, saj odražajo vrednote in kulturno ozračje časa, v katerem so bili postavljeni. Bili so tudi pomembno sredstvo politične propagande, saj so prek njih ohranjali in poudarjali ideologijo tistega časa.

V povojni Jugoslaviji so bili v Zasavju postavljeni spomeniki, posvečeni uporu proti okupatorju, žrtvam med narodnoosvobodilno vojno ter medvojnemu revolucionarnemu gibanju. Največ je marmornih ali granitnih spominskih plošč, na katerih so teksti ter vgravirani ali reliefni znaki in simboli.

Monumentalni spomeniki

Posebna skupina spomenikov, postavljenih po drugi svetovni vojni, so monumentalni spomeniki, posvečeni spominu na splošno revolucionarno dogajanje. Zasnovani so kot reprezentativne spomeniške celote sredi t. i. trgov revolucije v ožjih urbanih središčih, ki so bila namenjena zbiranju ljudskih množic na manifestacijah in proslavah.

Socialna tematika

Spomeniki s socialno tematiko so bili v tem času manjši del vseh postavljenih spomenikov. Od 30. let 20. stoletja so v Zasavju postavljali spomenike v spomin na bogato dediščino naših krajev, z njimi pa se ohranja spomin na rudarjenje v Zasavju. In prav rudarjenje in z njim povezana težka industrija sta povzročila, da je Zasavje postalo središče upora proletariata v Sloveniji (rdeči Revirji), saj so se delavci ves čas borili za boljše življenjske in delovne pogoje.

Uporništvo

Večji spomeniki uporništvu v Zasavju, ki nemo pričajo o naši preteklosti, so delo priznanih zasavskih umetnikov, kot sta akademski kipar Stojan Batič in akademski slikar Franc Kopitar. Izmed vseh spomenikov podrobneje predstavljamo tiste, ki imajo poleg spomina na dogodek oziroma na obdobje v preteklosti, ki je bilo povezano z uporništvom, tudi umetniško vrednost, ki jim daje trajno vrednost.

Spomeniki na razstavi so predstavljeni v sliki in besedi ter preko 3D vizualizacije. Projekt sta omogočila Ministrstvo za kulturo RS in Občina Hrastnik.

       

Gregor Jerman

Foto: arhiv ZMT