Podjetje Tevel je v Osnovni šoli Toneta Okrogarja Zagorje ob Savi kot prvi namestilo inovativni sistem za spremljanje kakovosti notranjega in zunanjega zraka MX Galaxy Q-AIR.

Lastno znanje

Gre za celovit sistem avtomatskega spremljanja in nadzora fizikalnih parametrov zraka, ki preko senzorjev omogoča zaznavo odstopanj merjenih fizikalnih veličin od dovoljene meje. Sistem, ki je plod lastnega razvoja podjetja Tevel, daje uporabnikom v realnem času podatke o kakovosti zraka, ki ga dihajo.

Nevaren onesnažen zrak

Generalni direktor Tevel Iztok Živko: »Pri razvoju novega sistema za spremljanje kakovosti zraka smo dali velik poudarek na kakovost zraka v notranjih prostorih. V njih namreč s sodobnim načinom življenja preživimo do 90 % svojega časa, na primer doma, v službi ali v šoli. Prekomerno onesnažen zrak v teh prostorih poveča možnost nastanka alergij, negativno vpliva na produktivnost in uspešnost ter tudi odsotnost. S Tevelovim sistemom Galaxy Q-AIR uporabniki merjene parametre spremljajo v realnem času, tudi preko mobilnih naprav. Ponosni smo, da smo z lastnim razvojem in znanjem razvili sistem, ki bo pripomogel k izboljšanju počutja in zdravja uporabnikov stavb, v katerih bo nameščen.«

Dober zrak = večja zbranost

O novi pridobitvi je ravnateljica OŠ Toneta Okrogarja Nataša Grošelj dejala: »Kakovostno šolsko okolje je izredno pomembno za zdravje otrok, ki so še posebej ranljivi. Z novim sistemom bomo lahko od zdaj redno spremljali kakovost zraka, tudi notranjega v učilnicah. Izkušnje namreč kažejo, da se z izboljšanjem zraka v učilnicah izboljšajo počutje, zbranost in zdravje učencev in učiteljev. Zato smo podjetju Tevel hvaležni za vzpostavitev sistema, ki bo osnova za ukrepe in ustvarjanje zdravega učnega okolja na naši šoli.«

Številke

Povišanje koncentracije CO2, so posledica izdihanega zraka prisotnih oseb v prostoru. Ob vdihu naše telo sprejme 21 % kisika, 0,04 % ogljikovega dioksida in 78 % dušika. Izdihan zrak vsebuje približno 16 % kisika, 4,5 % ogljikovega dioksida in 78 % dušika. Izdihan zrak je poln vodnih hlapov, ki nastanejo pri dihanju.

Sistem MX Galaxy Q-AIR

Sistem MX Galaxy Q-AIR je sestavljen iz več posameznih enot. Zunanja merilna postaja je namenjena merjenju kakovosti zunanjega zraka, notranje merilne enote pa izvajajo meritve v posameznih notranjih prostorih, npr. trgovinah, proizvodnji, pisarnah, predavalnicah ali učilnicah. Podatki meritev se uporabniku prikazujejo grafično na spletu, kjer so na voljo aktualne merjene vrednosti in zgodovina vseh meritev posamezne merilne enote v različnih časovnih obdobjih. Trenutni podatki zunanjih meritev se lahko hkrati spremljajo tudi na zunanjem monitorju, na notranji merilni enoti pa se trenutne vrednosti meritev prikazujejo na vgrajenem zaslonu. Naprava hkrati obvešča o spremembi kakovosti merjenega zraka s spremembo barve glede na dopustne vrednosti merjenih parametrov.

Meritve

V notranjih prostorih se spremljajo parametri, ki so najpomembnejši za ugodno počutje in zdravje v notranjih prostorih, to so: temperatura, vlažnost, ogljikov dioksid in hlapne organske spojine. Zunanja merilna postaja z namenskimi senzorji za merjenje izbranih parametrov zraka meri temperaturo, vlažnost, hitrost in smer vetra, zračni tlak, ogljikov monoksid, ogljikov dioksid, delce PM2.5, delce PM10, ultravijolične žarke in ozon. Vse povezave in prenos podatkov potekajo preko Wi-Fi omrežja.

Več o sistemu lahko najdete na tej povezavi.

Sistem še v druge šole

Župan Občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan: »Občina Zagorje ob Savi spoštuje lastno znanje in inovativnost, po drugi strani pa okoljsko ozaveščenost tako naših občank in občanov kot podjetij, ki delujejo v naši zagorski dolini. Zato s hvaležnostjo podpiram donacijo podjetja Tevel Osnovni šoli Toneta Okrogarja. Otroci si zaslužijo, da se učijo v normalnih pogojih, v katerih je svež in neonesnažen zrak ključnega pomena. Vsekakor bomo razmislili, na kakšen način bi lahko sistem vzpostavili tudi v drugih zagorskih šolah.«

Savus

Foto: Občina Zagorje