Steklarna Hrastnik ni direktno vpeta v gospodarske tokove z državami Ruske federacije, Ukrajine in Belorusije, vendar pa tako kot preostala podjetja v Evropi tudi ona občuti posledice oteženih logističnih tokov ter rasti cen surovin in predvsem energentov.

Steklarstvo je namreč energetsko intenziven sektor, saj se pri taljenju stekla uporabljata v večjih količinah tako zemeljski plin kot električna energija. »Učinek dviga cen predvsem glavnih energentov v letu 2022, v našem podjetju rezultira samo za del nezakupljenih količin oz. odmikov od načrtovane porabe. V prvem polletju je bil strošek plina ob 90% zakupu za 1,3 milijona evrov oz. 43% višji od načrtovanega. Strošek električne energije pa je bil zaradi ugodnega zakupa cen za 0,7 milijona evrov nižji od načrtovanega. Skupaj je bil strošek glavnih energentov v prvem polletju tako višji za 0,6 milijona evrov oz. 10% glede na plan in 2,7 milijona evrov oz. 70% glede na obdobje 2021,« je zapisala v zadnji številki glasila Steklar Steklarne Hrastnik direktorica financ in računovodstva Magdalena Šurina.

S proaktivnim delovanjem na trgih ter s pravočasnim prenosom povečanih stroškov energije, surovin, materialov in storitev v prodajne cene izdelkov so v prvem polletju leta 2022 v hrastniški steklarni ustvarili dobiček pred davki v višini 11,2 milijona evrov, kar je 22% več od planiranega in 79% več od doseženega v enakem obdobju leta 2021. Prihodki od prodaje so znašali v prvih šestih mesecih leta 2022 49,4 milijona evrov, kar je kar 2% več od načrtovanega in kar 41% več od doseženega v lanskem obdobju, ko so v prvem polletju po investiciji v enoti Vitrum do druge polovice meseca maja 2021 v tej enoti obratovali le s tremi linijami.

»Zaloge gotovih izdelkov smo znižali za več kot smo načrtovali, in sicer za kar – 2,6 milijona evrov. Uspešnost proizvodnje je bila 79,2%. V prvem polletju smo dosegli EBITDA maržo v višini 31,9% (za 13% višja od planirane), 22,7% donosnost prodaje (za 20% višja od planirane) in dodano vrednost na zaposlenega v višini 86 tisoč evrov (za 11% višja od načrtovane),« je razkrila poslovne podatke Šurina.

V Steklarni Hrastnik izjemno veliko pozornosti namenjajo razvoju vseh situacij, ki bi utegnile vplivati na delovanje podjetja, ter reagirati s hitrimi reakcijami z vnaprej pripravljenimi scenariji. Kljub globalno negotovim razmeram, povezanih predvsem z razmerami na trgu energentov, so trenutne napovedi za Steklarno do konca leta dobre in kažejo, da bodo ob doseganju napovedanih obsegov proizvodnje in prodaje ter obvladovanju stroškov presegli načrtovani izid pred davki.

Savus

Foto: Steklarna Hrastnik