Steklarna Hrastnik je objavila razpis za podeljevanje sredstev za sponzorstva in donacije. Na razpis se lahko prijavijo društva, klubi, organizacije, zavodi s področja športa, kulture, izobraževanja, humanitarnih dejavnosti, okoljevarstva in zdravstva, ki imajo sedež v zasavski regiji oz. vse tiste organizacije, s katerimi Steklarna Hrastnik že sodeluje. V drugi polovici letošnjega letu bo poleg aktualnega objavljen še en razpis.
»Kot družbeno odgovorno podjetje je Steklarna Hrastnik močno vpeto v lokalno okolje, kateremu vsako leto nameni del sredstev za sponzoriranje in donacije. Z vzpostavitvijo sistematičnega in preglednega načina podeljevanja in porabe sredstev, želimo vez med steklarno in lokalnim okoljem še utrditi, so zapisali v sporočilu za javnost v Steklarni Hrastnik.

Generalni direktor Steklarne Hrastnik Andrej Božič je ob tej priložnosti povedal: »Usmerjenost v trajnostni razvoj, vez in posluh za potrebe lokalnega okolja so odraz naše strategije in uspešnega dela, ki nam omogoča, da tudi na ta način del sredstev vračamo v okolje, v katerem živimo in delamo. Prepričani smo, da bomo na ta način pomagali k uresničitvi številnih, za našo regijo pomembnih, projektov, dali dodatno spodbudo mladim, športnikom, invalidom, hkrati pa krepili blagovno znamko Hrastnik1860.,«

V steklarni skušajo na ta način ohranjati in krepiti odnose ne le z lokalno skupnostjo temveč tudi z zaposlenimi. Številni, ki so zaposleni v hrastniški steklarni, so vpeti tudi v delovanje lokalnih organizacij. Pa naj gre za njihovo delo ali pa preko aktivnosti njihovih otrok. Rok za oddajo vloge 14. marec 2016.

ZT