Občina Hrastnik je v obvestilu za javnost sporočila, da so po skupnih sestankih, ki so potekali med Občino Hrastnik, nosilcem koncesije v Kamnolomu Boben AGM Nemec in ostalimi deležniki, sprejeli dogovor v štirih točkah, ki so namenjene zaščiti občank in občanov Občine Hrastnik.

Nosilec koncesije se je zavezal, da bo redno in pravočasno obveščal krajane o predvidenih datumih miniranj, da se krajani lahko lažje in bolje zaščitijo pred nastalim prahom.

Naslednje miniranje bo jutri, 16. julija, med 10. in 12. uro. Vsi, ki bi želeli biti obveščeni o datumih miniranj, lahko pošljejo mail na povezani@hrastnik.si. Napišejo naj, da se želijo prijaviti na e-seznam obveščanja o miniranjih. Vse prijavljene bodo preko maila redno obveščali o novih predvidenih datumih miniranj.

Nosilec koncesije se je zavezal, da bo do konca meseca avgusta uredil škropljenje z vrha, da se bo zmanjšalo prašenje. Vsi krajani, ki so zaradi miniranj utrpeli škodo na svojih objektih, jo lahko priglasijo nosilcu koncesije.

Neprimeren dovoz v kamnolom bodo uredili naslednje leto skupaj s prenovo ceste v Bobnu (gre za državno cesto). Na Občini Hrastnik so poudarili, da občina nima nobenih pristojnosti v zvezi s kamnolomom, tako da tudi ne more sprejemati odločitev glede kamnoloma. »Koncesijo podeljuje ministrstvo, pristojno za rudarstvo, nadzor nad izvajanjem pa opravlja Inšpektorat RS za infrastrukturo. Vse pritožbe v zvezi s kamnolomom je tako potrebno nasloviti na ta naslova in ne na Občino Hrastnik. Navkljub temu se skupaj s koncesionarjem trudimo iskati rešitve v korist krajanov, rezultat naših prizadevanj so zaveze nosilca koncesije,« so še pojasnili na Občini Hrastnik.

Savus

Foto: arhiv Občine Hrastnik