Med pohodniki bi omenili mladega očka Gregorja iz Brezovice, ki je kljub deževni napovedi prišel z dvema sinovoma – sedemletnim Maksom in petletnim Urbanom. Na železniški postaji je startal tudi slavnostni govornik dr. Miha Kovač, kolumnist, publicist, profesor na Filozofski fakulteti, direktor Cankarjeve založbe in še kaj. »Danes sem preživel lep dan v Zasavju…,« je dejal. »Srečal sem nekaj starih znancev, se razveselil nekdanjih študentk in kolegic s FF, se poklonil mojstru klasične filologije in spoznal zanimive ljudi …« V svojem govoru pa je razmišljal o pomenu latinščine v današnjem času in poudaril tudi veličino Antona Sovreta. V celoti je objavljen na hrastniški občinski strani www.hrastnik.si.
V kulturnem programu, ki ga je spet pripravila ekipa Knjižnice Antona Sovreta, so zapeli ljudskih pevci iz Svibnega, zazvenele so strune na citrah Anteje Bokal in Neže Šmid
pa harmonika Antonia Jukiča. Zanimiv je bil izvirni odlomek iz Odiseje, junaškega epa, ki ga je prebrala klasična filologinja Ana Marija Lamut, Sovretov prevod v slovenščino pa nam je posredovala Hedvika Kolman Pavlica, pobudnica Sovretovega obeležja v rojstni vasi. Sledila je podelitev priznanj za pohodnike, ki so prišli v Šavno Peč že peto leto – Cvetka in Branko Bočko, Ivan in Marinka Funkel ter Urška Hribšek; desetič pa je bila na pohodu Janita Mežnar. Podelila sta jih Ana Černuta in Fanči Moljk, pobudnica pohoda. Obiskovalci so si lahko ogledali kaščo in poslušali obrazložitev etnološke dediščine, posvečene tudi Sovretu. V bližnjem domu KS je bil prav tako na voljo ogled razstavnih predmetov in multivizije pod strokovnim vodstvom. Tudi letos je prišlo s hrastniške strani večje število pohodnikov kot z Dola. Vsi
pa so se lahko v Krnicah oziroma na Kovku okrepčali. Okusna enolončnica jih je čakala tudi na cilju. Pomembno je, da so sprejeli ljudje pohod za svojega in bi jih bilo ob bolj ugodnem vremenu seveda precej več.

 Fanči Moljk