petek, 21 junija, 2024

Iz te kategorije

DROP IN!

Med 19. in 23. oktobrom 2015 je v Zagorju potekalo mednarodno srečanje v okviru projekta Drop in! Poleg sodelavcev Regionalnega centra za razvoj, ki projekt vodi,in gostov iz partnerskih organizacij Citizens In Power (Ciper) in Mistral (Italija), so o svojih izkušnjah pri delu z mladimi govorili tudi predstavniki Mladinskega centra Zagorje ob Savi, območne enote Zavoda za zaposlovanje in Srednje šole Zagorje. Tema srečanja so namreč predvsem različni pristopi in izkušnje pri delu z osipniki ter iskanje novih vsebin in uspešnih pristopov k problemom osipnikov: vodenje kariere, aktivno državljanstvo, povečan je kompetenc na trgu dela, izboljšanje družbenih veščin za doseganje želene kakovosti življenja… Preprečevanje osipništva in večanje konkurenčnosti mladih pri vključevanju na trg dela sta glavna projektna cilja. Projekt se izvaja v okviru programa Erasmus+ oziroma ukrepa strateških partnerstev, kar pomeni, da je njegova vsebina predvsem izmenjava izkušenj med mentorji, ki neposredno delajo z osipniki, torej z mladimi, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, zaradi česar so izpostavljeni marginalizaciji. Projekt se je začel izvajati 1. junija letos in bo trajal do 1. junija 2017. Njegova skupna vrednost znaša nekaj manj kot 60 tisoč evrov.

ZT

Isti avtor