sobota, 15 junija, 2024

Iz te kategorije

Sončnica na rami Irene Senčar

Na Pomladnem srečanju revije Sodobnost so podelili nagrado in dve priznanji sončnica na rami. Sodobnost podeljuje to nagrado za izjemno angažiranost in domiselnost mentorjev branja. Priznanje sončnica na rami tudi Hrastničanki Ireni Senčar.

Nagrado sončnica na rami je prejela Metka Kostanjevec s Prve gimnazije Maribor. Podelili pa so še dve priznanji, ki sta ju prejeli Irena Senčar z Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik in Marta Strahinić iz Ljudske knjižnice Metlika.

Irena Senčar z Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik je prejela priznanje sončnica na rami za njeno predano vzpodbujanje branja. Organizatorji so takole utemeljili njeno priznanje:

»Irena Senčar je na šoli zaposlena kot učiteljica slovenskega jezika, v letošnjem šolskem letu pa je ob prenovi matične učilnice vzpostavila številne dejavnosti za spodbujanje branja od stenske poslikave treh klasikov, knjižnih polic, citatov do knjižnih gajb in tabel, namenjenih izražanju mnenj o prebranem. V pravo uspešnico je prerasel nagradni knjižni kviz, namenjen predvsem učencem predmetne stopnje. V sodelovanju z lokalnim vrtcem in domom starejših občanov Irena Senčar spodbuja medgeneracijsko branje, sodeluje pa tudi pri različnih mednarodnih in nacionalnih bralnih projektih. V zadnjih letih kot moderatorka literarnih srečanj in dogodkov intenzivno sodeluje z lokalno knjižnico.

Savus

Foto: osebni arhiv


 

Isti avtor