Med poletnimi počitnicami je letos prvič v kar sedmih slovenskih krajih, kjer delujejo regijski rokodelski centri, potekal Slovenski rokodelski tabor 2022. V Ribnici in Škofji Loki so mladi, stari med 12 in 17 let, ustvarjali z lesom, v Veržeju in Slovenski Bistrici z glino, Rogatcu s steklom, Moravčah z volno in papirjem, na Dolah pri Litiji pa so se spoznavali z ogljem.

Rokodelski centri so poskušali k sodelovanju pritegniti tiste mladostnike, ki radi preživljajo počitnice aktivno in ustvarjalno in bi morda lahko rokodelstvo izbrali tudi za svojo poklicno pot. Kljub temu, da gre za prvi tovrstni projekt, so se prosta mesta hitro zapolnila. Dijak, ki se je udeležil tabora na Dolah pri Litiji, je povedal: »Ko sem slišal za oglarski tabor, mi je to takoj vzbudilo zanimanje. Vedel sem za oglarjenje, vendar nisem natanko vedel, kako poteka. Zato sem se udeležil tabora. Nikoli še nisem bil na podobnem tematskem taboru.« Ob zaključku so se tako udeleženci kot tudi organizatorji strinjali, da bi morale postati takšne vsebine stalnica.

Rokodelski tabori so potekali v manjših skupinah med 7 in 10 udeležencev, zato so se lahko mentorji mladim zelo posvetili. Na Dolah pri Litiji so mladi spoznavali celovit postopek izdelave in razdiranja oglarske kope. Na Dolah je tradicija oglarjenja prisotna še na več kot 20 oglarskih domačijah.

Poleg rokodelskih vsebin je bilo na taborih poskrbljeno tudi za medsebojno druženje, animacijo in spoznavanje ljudi, krajev in dediščine krajev, ki so gostili tabore. Izkazalo se je, da je za rokodelske vsebine tudi med mladimi izjemno zanimanje ter da je za ohranjanje in razvoj prenos znanj na mlade ključen. Ravno ti bodo tradicionalna znanja lahko nadgrajevali in iskali nove razsežnosti, ki jih naravni materiali ter rokodelske tehnike ponujajo.

Vodja Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije Ljubica Zgonec Zorko meni, da so tovrstni dogodki nujni za popularizacijo rokodelstva med širšim prebivalstvom, saj se mnogi, še zlasti mladi, z rokodelstvom še niso srečali.

MB

Foto: Rokodelski centri