V VDC Zasavje so 13. aprila pripravili sestanek z zasavskimi župani – občinami na temo, kako skupaj zgraditi bolj vključujoče Zasavje za osebe z intelektualno oviro ter o sistemskih spremembah, ki čakajo na tem področju dela in njihovem vplivu na kakovost življenja uporabnikov, pa tudi na proračune občin.

Povedali smo jim, kako smo hvaležni za dobro sodelovanje s ciljem, da se le to z vključevanjem naših uporabnikov na različne občinske dogodke, aktivnosti v zasavskih društvih še okrepi.

Izpostavili smo naš ključni izziv, kako zgraditi stabilno in dovolj veliko zasavsko mrežo podpornih oseb, ki bo zagotavljala zanesljive in kontinuirane storitve za uporabnike. Nujno je potrebno spremeniti obstoječi pravilnik o storitvah socialnega vključevanja, ki bo omogočal, da temelj mreže predstavljajo redno zaposleni. Pa tudi v 16-urne enote bivanja pripeljati podporne storitve za stanovalce ter to storitev v skupnosti, v zakonodaji in vseh pravilnikih ločiti od institucionalnega varstva. Pomembno je, da to vsi vemo in si vsak po svojim močeh prizadeva, da pridemo do tega cilja.

Odraslim osebam z intelektualno oviro je nujno potrebno zagotoviti storitve, ki jih potrebujejo za vključujoče, čim bolj neodvisno, normalno življenje, hkrati pa poskrbeti za pravičnost, da je vsak financiran iz sistema glede na potrebe in ne na to, kje in s kom živi, kot je to sedaj.

dr. Špela Režun

Foto: arhiv Savus