V občini Zagorje ob Savi bodo organizirali zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s premično zbiralnico.

Zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s premično zbiralnico bo opravil izvajalec Saubermacher Slovenija.

V petek, 14. aprila, od 14. do 15. ure bo zbiralnica v Šentgotardu (pri šoli), od 15.15 do 16.15 na Čemšeniku (pri avtobusni postaji), od 16.45 do 17.45 v Šentlambertu (pri gasilskem domu) in od 18. do 19. ure v Tirni (pri AP Tirna).

V soboto, 15. aprila, od 8.do 9. ure bodo zbiralnico postavili v Kotredežu (pri gasilskem domu), od 9.15 do 10.15 v Zagorju (parkirišče novi VDC), od 10.30 do 11.30 na parkirišču LO), od 11.30 do 12.30 na avtobusni postaji Stari trg, od 12.45 do 13.45 na parkirišču Komunale, 14.15 do 15.15 na Podkumu, od 15.45 do 16.45 v Kisovcu (parkirišče KS Kisovec), od           17. do 18. na Mlinšah (parkirišče KS Mlinše) in 18.15 do 19.15 na Izlakah (gasilski dom).

Nevarni odpadki iz gospodinjstev so vse snovi, ki imajo vsaj eno od naštetih lastnosti: so strupeni, škodljivi zdravju, jedki, dražljivi, vnetljivi, oksidativni, eksplozivni ali nevarni za okolje. To so: odpadna jedilna olja, motorna olja, barve, laki, hladilna tekočina, škropiva, topila, pesticidi, zdravila, kemikalije, lepila, kozmetični izdelki, fluorescentne žarnice, živosrebrni termometri, fotokemikalije, akumulatorji, baterije ipd..

Savus

Foto: arhiv Savus