Ogrevalna sezona je pred vrati. Začenja se po 15. septembru, ko zunanja temperatura ob 21. uri prvič tri dni zaporedoma pade pod 12 °C. Na Komunali Trbovlje že pripravljamo distribucijski sistem na ponovni zagon ogrevanja ter zaključujemo še zadnja redna vzdrževalna dela na omrežju. Cena ogrevanja medtem ostaja nespremenjena predvidoma do konca leta 2022, upamo pa na vladne ukrepe, ki bi gospodinjstvom nekoliko olajšali breme draginje.

Napete razmere na mednarodnih trgih z energenti se odražajo tudi v slovenskem prostoru in neposredno vplivajo na naše bivanje. Posledice energetske krize namreč opažamo v vseh vidikih našega življenja, saj se draži vse, od hrane in drugih osnovnih življenjskih dobrin do goriva, energije in nenazadnje tudi ogrevanja.

Na Komunali Trbovlje smo zemeljski plin zakupili do konca leta 2022, tako da tudi večjih sprememb cene ogrevanja trenutno ne pričakujemo, obetajo pa se vladni ukrepi, kot je omejitev cene ogrevanja, s čimer naj bi gospodinjstvom znatno zmanjšali ta strošek. Že s septembrom pa bo nižji DDV za ogrevanje, kar bo prav tako nekoliko zmanjšalo zneske na položnicah.

Zaradi zmanjševanja dobave plina iz Rusije nas Evropska unija usmerja v zmanjševanje porabe za 15 odstotkov, vendar je dobava trenutno nemotena, prav tako ne pričakujemo motenj v prihodnje. V primeru zaostrovanja razmer pa imamo možnost prehoda na rezervni energent – ekstra lahko kurilno olje, s katerim lahko zadostimo potrebam prav vseh naših odjemalcev, ne le zaščitenih.

PR objava