ponedeljek, 22 julija, 2024

Iz te kategorije

Sedem pravljičnih let Katapulta

Sinergija visokotehnološkega podjetja Dewesoft in startup okolja Katapult po sedmih letih delovanja kaže opazne preboje. 

Katapult je v sedmih letih delovanja zrastel v močno organizacijo skupnih služb in proizvodnje, ki navdušuje mlade za podjetništvo in tehnične poklice, jim ponuja podjetniško izobraževanje in mentoriranje, zlasti pa prispeva k hitrejšemu razvoju in proizvodnji njihovih fizičnih izdelkov. Mladim podjetnikom namreč zagotavlja skupne storitve (računovodstvo, pravo, pakiranje, administracija …), souporabo strojev in opreme za razvoj prototipov ter vzpostavitev proizvodnje, zato pridejo njihovi izdelki hitreje na trg.

»Nekoč bogata zasavska dolina je ob prehodu v novo državo zapirala tovarne. Mnogi so se izselili. Domačinom tako ljuba dolina je zapadla v apatičnost. Peščica nas je ves čas verjela, da lahko uspemo, če verjamemo vase, smo predani in iščemo priložnosti izven klasičnih okvirov razmišljanja. Ustvarili smo visokotehnološko podjetje Dewesoft. Ugotovili smo, da imamo neverjetno dobro infrastrukturo in seveda znanje ter povezave za pomoč mladim podjetjem. Zakaj ne bi s tem nadaljevali? Morda bi tako dali okolju več upanja in pozitivnega pogleda. Prav zato smo ustanovili Katapult. Podporno okolje, ki s svojo infrastrukturo, znanjem in storitvami v povezavi s testnimi laboratoriji in proizvodnimi linijami Dewesofta ter ostalimi člani Katapulta pomaga podjetnikom, da se osredotočijo na bistvo posla in ustvarjajo. Danes opažamo, kako apatičnost nadomeščajo upanje, ustvarjanje in vera, kaj vse lahko uresničimo v Zasavju. Menimo, da nam je s Katapultom v naših dolinah uspelo razširiti pozitivno miselnost in spodbuditi podjetnost,« pravi dr. Jure Knez, soustanovitelj Dewesofta in Katapulta.

Skupni projekt visokotehnološkega podjetja Dewesoft in podjetniškega pospeševalnika Katapult bo mesto Akrobatov. To bo edinstveno tehnološko središče v središču Evrope, ki s skupnimi službami in proizvodnjo omogoča hardware startupom konkurenčnost v svetovnem merilu. Po izračunih bo ustvarilo 600 – 1000 delovnih mest z visoko dodano vrednostjo v obdobju desetih let po izgradnji.

Samo v zadnjih dveh letih je Katapult prejel: nagrado Impact Stars (Deloitte Slovenija) – posebna nagrada za podjetja, ki imajo jasno etično dimenzijo v jedru svojega poslovnega modela in vplivajo na poslovanje, okolje, družbo in raznolikost; nagrado Pomladni veter (GZSPTZ) – nagrada ustanovi, ki je največ prispevala pri spodbujanju podjetništva in zdravega podjetniškega okolja v Sloveniji; nagrado European Enterprise Promotion Awards 2022, nacionalni zmagovalec z izobraževalnim projektom Mosaic of Entrepreneurship; posebna pohvala za mentoriranje v startup programih, saj je bil od vseh podjetniških pospeševalnikov s strani uporabnikov najbolje ocenjen.

Organizacija Amcham je v izboru Best of the Best v kategoriji Povezovanje prepoznal Dewesoft in Katapult kot najboljšo poslovno prakso povezovanja.

Savus

Foto: Katapult


 

Isti avtor