Župan Občine Trbovlje Zoran Poznič je na novinarski konferenci ob prazniku občine skupaj s sodelavci predstavil nekatere aktualne načrte in projekte, ki jih snujejo na Občini Trbovlje. Danes nekaj več o končani investiciji sanacije plazu Novi dom in rekonstrukciji lokalne ceste.

Na območju Novega doma se nahaja geološko nestabilen teren, ki se odraža v poškodbah infrastrukturnih in drugih objektov. Sanacijo plazu Novi dom so začeli v letu 2022, v sklopu del pa je bila predvidena gradnja sistema drenaž, s čimer bi preprečili nadaljnji dotok podzemne vode na plazovito območje.

Med izvedbo so ugotovili, da je območje tako plazovito, da je bila potrebna sanacija s pilotno steno, zato se je projekt časovno podaljšal, treba pa je bilo pridobiti tudi dodatna sredstva za sofinanciranje od Ministrstva za naravne vire in prostor. V sklopu sanacije plazu so izvedli tudi rekonstrukcijo lokalne ceste in uredili novo komunalno infrastrukturo. Investicija se v teh dneh končuje in bo pomenila veliko pridobitev za okoliške prebivalce.

Savus

Foto: arhiv Savus