V sredo, 19. aprila, je v prostorih PGD Zagorje – mesto potekala 3. delavnica za pripravo strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje za programsko obdobje do leta 2027, in sicer na temo Oblikovanje zasnove razvojnih ciljev po izbranih razvojnih tematskih področjih, konkretizacija pobud in iskanje sinergij med operacijami za SLR Partnerstva LAS Zasavje za programsko obdobje do leta 2027.

Delavnice se je udeležilo 12 predstavnikov iz vseh treh zasavskih občin in vseh treh sektorjev, ki so najprej v skupinah snovali razvojne cilje, potem pa ločeno tudi že pripravljali konkretne vsebine (projekte), ki bodo lahko predmet prijave na javne pozive LAS.

Partnerstvo LAS Zasavje je pripravilo obrazec za prijavo projektnih idej, ki jim bo v pomoč pri pripravi strategije lokalnega razvoja. Obrazec najdete na njihovi spletni strani. Ustrezno izpolnjen obrazec pričakujejo do 31. maja.

Partnerstvo LAS Zasavje se zavezuje, da bodo pridobljene projektne ideje uporabili le za pripravo kvalitetne strategije lokalnega razvoja za obdobje do leta 2027 in konkretnih idej ne bomo posredovali širši javnosti. Prav tako same projektne ideje niso predmet za nadaljnje javne pozive Partnerstva LAS Zasavje.

Savus

Foto: las-zasavje.eu