Občina Hrastnik je objavila razpis za dodelitev nagrad diplomantom za uspešno opravljena zaključna dela na prvi, drugi ali tretji stopnji študijskih programov. Z nagrajevanjem želijo spodbuditi študente, da v svoja zaključna dela vključujejo vsebine, ki so gospodarsko, zgodovinsko, kulturno, geografsko ali kako drugače povezane z občino Hrastnik.

Na razpis se lahko prijavijo študentje prve, druge ali tretje stopnje študijskih programov, ki so državljani Republike Slovenije in so imeli stalno prebivališče ves čas študija in tudi v času javnega razpisa v občini Hrastnik. Zaključno delo mora biti napisano v slovenskem jeziku in opravljeno v razpisnem obdobju (od 1. januarja do 31. decembra 2021).

Nagrada za diplomsko delo na visokošolskem strokovnem ali univerzitetnem študijskem programu znaša 250 evrov, za magistrsko delo 500 evrov in za doktorsko delo 750 evrov.

Razpis je odprt do 14. novembra 2022.

Savus

Foto: arhiv Savus