»Večina sodelavcev, ki je v tem tednu napovedala odpovedi pogodbe o zaposlitvi, je le- te kmalu umaknila in že nemoteno opravljajo svoje delo,« so danes sporočili iz Steklarne Hrastnik, kjer je v ponedeljek okrog 50 zaposlenih podalo enostransko odpoved delovnega razmerja. Prispevek o tem si lahko ogledate na tej povezavi. Objavljamo sporočilo za javnost Steklarne Hrastnik.

»Vodstvo podjetja se je ob nedavnih dogodkih odzvalo: »Moramo priznati, da smo bili razočarani nad namerami odpovedi delovnega razmerja nekaj več kot 40 sodelavcev. Skladno z našimi načeli, kulturo dialoga ter odprte komunikacije smo seveda izbrali pot spoštovanja in dialoga. Brez zadržkov povemo, da je več kot 30 sodelavcev v zelo kratkem času prepoznalo slabe namere, umaknilo odpovedi in že nemoteno opravljajo svoje delovne naloge. Skupne poti z vsemi pa kolektiv ne želi nadaljevati.«

V podjetju je vodstvo celotnemu kolektivu v tem tednu izjemno transparentno predstavilo celotno dogajanje in izrecno poudarilo, da dogodek nikakor ni omajal ne povezanosti, ne truda, dela, razvoja in ciljev celotnega kolektiva.

»Še naprej bomo nadgrajevali konstruktiven socialni dialog in odprto, jasno ter odkrito komuniciranje v podjetju. Izrecno pa želim poudariti. Moja odgovornost so vse sodelavke in vsi sodelavci. Njihove družine. Zaščititi moramo integriteto in ponos vseh njih. Zaščiti moramo njihovo delo, znanje in vrednote. Moja odgovornost je odgovornost do kupcev, do lokalnega okolja, do prihodnosti podjetja. In zato nikakor ne smemo dovoliti neupravičenih pritiskov nekaj posameznikov – tako na zaposlene kot na vodstvo in lastnika,« je poudaril generalni direktor mag. Peter Čas.

V Steklarni Hrastnik so z začudenjem spremljali dogajanje preteklih dni, saj v podjetju poteka iskren in konstruktiven socialni dialog. Predsednik Sindikata Steklarne Hrastnik Ivan Kovačič: »Sodelovanje vodstva s sindikatom je več kot korektno in tvorno. Smo ne samo razočarani, ampak ogorčeni nad nedavnimi dogodki. Kot sem že dejal, imamo v podjetju redno zbore delavcev, pred dobrim tednom dni je potekalo tudi redno mesečno poročanje vodstva za zaposlene in ni bilo pritožb ali izraženih dvomov o poslovanju podjetja, nezadovoljstva z vodstvom ali rezultati ipd.«

Steklarna Hrastnik je v letu 2021 zaposlenim izplačala najvišji možni še neobdavčeni regres za letni dopust, v letu 2021 pa je bil sprejet sklep o do sedaj najvišjem izplačilu nagrade za poslovno uspešnost. O uspešnosti podjetja govorijo tudi številke. Samo v zadnjem letu se je strošek dela na zaposlenega dvignil za kar 13%, povprečna mesečna plača pa samo v 2021 za 10%. Tudi število zaposlenih raste, samo v zadnjem letu je Steklarna Hrastnik imela 25 zaposlenih več kot leto poprej, razvoj in širitev pa ambiciozno nadaljujejo tudi v prihodnje. V podjetju tudi poudarjajo, da se je dodana vrednost na zaposlenega samo v zadnjem letu dvignila kar za tretjino (natančneje, dodana vrednost na zaposlenega se je v 2021 dvignila za 31% in je v 2021 znašala 65.761 evrov). Prav tako so v zadnjem letu zabeležili rekorden prihodek od prodaje v višini 78,3 mio evrov.

Naj spomnimo, da so v podjetju že takoj v prvem odzivu odkrito zapisali, da dogodek ni odraz širšega nezadovoljstva zaposlenih v podjetju, temveč so posledica pritiskov nekaj posameznikov na lastnika Steklarne Hrastnik, s katerim so želeli doseči menjavo vodstva izključno zaradi lastnih interesov. V podjetju GlobalGIass AG, ki je edini lastnik Steklarne Hrastnik, so generalnemu direktorju izrazili močno podporo ter popolno zaupanje. Ker pretekli pritiski na lastnika niso obrodili sadov, je dogodek v začetku tega tedna zadnji v nizu pritiskov, ki pa se ni izšel po željah teh posameznikov. Generalni direktor mag. Peter Čas še naprej uživa polno podporo in zaupanje vodstva GlobalGlass AG. Steklarna Hrastnik pa smelo in še močnejša kot prej nadaljuje s svojim razvojem, prizadevanji za trajnostne rešitve v branži ter načrtovanimi širitvami.«

Savus

Foto: arhiv Savus