Elektro Ljubljana razvil lastno programsko analitično orodje za hitrejšo obravnavo vlog za priklop sončnih elektrarn.

Zaposleni v družbi Elektro Ljubljana so razvili lastno programsko analitično orodje, ki skrajša predviden čas za izvedbo tehnične analize, ki je nujna pri procesu izdaje soglasja za priklop sončne elektrarne na omrežje. Orodje omogoča hitro oceno, ali posamezni vlagatelj lahko priklopi sončno elektrarno predvidene moči na želeno merilno mesto. Za mejne primere je potrebna še vedno ocena ekspertnega strokovnjaka. »Če smo s predanim delom zaposlenih uspeli skrajšati čakalne dobe za soglasje na zgolj 14 dni, nam novo orodje pomaga, da bomo pri obravnavi lahko še bolj učinkoviti in bomo lažje obvladali vedno večje število vlog za priključitev sončnih elektrarn. Gre za primer dobre prakse, saj smo s tem orodjem dosegli velik dosežek tudi na področju pametnih rešitev in postopek izdaje soglasij za priključitev sončnih elektrarn dodatno izboljšali,« je dejal predsednik uprave Aleksander Zupančič.

Orodje so v Elektru Ljubljana razvili v pol leta. »Kljub temu, da se število vlog močno povečuje, bomo s pomočjo te tehnične rešitve lahko ažurno obdelali vse vloge. Vsa zahvala gre našim strokovnjakom na področju inovativnih tehnoloških rešitev,« je še dodal predsednik.

Avtomatizirano, hitro, učinkovito

Orodje omogoča avtomatizirane, hitre, učinkovite in bolj transparentne analize. Postopek odločanja je bolj pregleden, natančen in poenoten. Z novim načinom shranjevanja obdelanih analiz je omogočena tudi ponovljivost. Novo orodje pomaga pri hitrejši obravnavi analiz, ki so ključne za izdajo soglasij.

Korak v prihodnost

Novo orodje za izračun možnosti priključitve samooskrbe na nizkonapetostno omrežje predstavlja bistven vsebinski del odločanja pri izdaji soglasja. »V prihodnosti načrtujemo razvoj novih orodij še za več novih potreb, ki so se prav tako pokazale na trgu«, je sklenil Zupančič.

Savus

Foto: Elektro Ljubljana