V torek, 12. novembra, so v Zagorju pripravili regijsko razvojno konferenco, ki se je je udeležilo preko 60 deležnikov pri pripravi Regionalnega razvojnega programa zasavske regije za obdobje 2021-27.

Konferenco so pripravili Razvojni svet zasavske regije, Svet zasavske regije, Zasavska gospodarska zbornica in RRA Zasavje. Na njej so hoteli na posameznih področjih razvoja regije opredeli ključne razvojne izzive, identificirati razvojne prioritete in cilje ter pripraviti nabor aktivnosti in ukrepov, ki bodo v naslednjih letih uresničevali zastavljene cilje.

Razvojni svet zasavske regije je 26. septembra lani sprejel sklep o pripravi Regionalnega razvojnega programa (RRP) razvojne regije Zasavje za obdobje 2021-2027 in Program priprave RRP razvojne regije Zasavje za obdobje 2021 – 2027 na območju občin Trbovlje, Hrastnik, Zagorje ob Savi in Litija. V sodelovanju z odbori sveta in drugimi deležniki v regiji je pričel pripravljati strateški del Regionalnega razvojnega programa razvojne zasavske regije za obdobje 2021 – 2027, ki bo vseboval tudi analizo regionalnih razvojnih potencialov, opredelitev ključnih razvojnih ovir in prednosti regije, opredelitev vizije razvoja regije, opredelitev in utemeljitev razvojnih specializacij regije ter (strateških) razvojnih ciljev in prioritet regije.

S predlogom strateškega dela RRP 2021-27 se bo Razvojni svet zasavske regije seznanil na decembrski seji, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pa bo k predlogu podalo mnenje v začetku naslednjega leta.

Kohezijsko politiko po letu 2020 je predstavila Sanja Ajanović Hovnik, namestnica direktorja Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, odgovorne osebe za razvoj in evropsko teritorialno sodelovanje v Službi vlade RS. Martin Šikovc iz Regionalne razvojne agencije Zasavje je spregovoril o tem, kaj Zasavju prinaša platforma za premogovne regije v tranziciji. Udeleženci pa so se po skupinah lotili nekaterih izhodišč za pripravo strateškega dela RRP. Prva skupina se je ukvarjala z inovativnim in konkurenčnim gospodarstvom v Zasavju (inovativna in pametna industrijska preobrazba), druga z zelenim in nizko ogljičnim Zasavjem (čist in pravičen energetski prehod, zelene in modre naložbe, krožno gospodarstvo, prilagajanje podnebnim spremembam ter preprečevanje tveganj), tretja z mobilno in regionalno povezanostjo Zasavja (mobilnost in regionalna povezljivost informacijske in komunikacijske tehnologije), četrta z družbeno razvitostjo Zasavja (izvajanje evropskega stebra socialnih pravic) peta pa s trajnostnim in celostnim razvojem mest in podeželja (spodbujanje trajnostnega in celostnega razvoja mestnih in podeželskih območij ter lokalnih pobud).

Udeležence konference so pozdravili predsednik Sveta zasavske regije Matjaž Švagan, predsednik Zasavske gospodarske zbornice Tomaž Berginc in predsednica Razvojnega sveta zasavske regije Staša Baloh Plahutnik.

Savus

Foto: RRA Zasavja

 

Prejšnji članekV Trbovljah o invalidnosti
Naslednji članekSrečanje starejših v Zaloki