Pot do tega je bila dolga, saj so prvo študijo izdelali že davnega 1997 leta. Lotili so se ga v več fazah. V prvi so leta 2011 izvedli požarne ločitve, zgradili sistem za odvod dima in toplote, zamenjali klasične hidrante in sanirali varnostno razsvetljavo.
V drugi fazi so v letih 2010 in 2011 zgradili medzidka med levim prizidkom in staro pediatrično stavbo, v katerega se je leta 2011 preselil pediatrični oddelek. Uredili so tudi intervencijske površine.

V delu druge  in celotne tretje faze pa so uredili dostopne poti in delovne površine za gasilska vozila (razširitev cest in poti, oporni zidovi, ureditev mirujočega prometa za urgentni center),  površine za pešce, nadomestne parkirne prostore in zelene površine, prestavili in zgradili nove komunalne vode (vročevod v podzemni izvedbi, elektro, TK, kanalizacija, meteorne vode), zgradili novo hidrantno omrežje, zamenjali zapornice, uredili javno razsvetljavo, namestili sistem odkrivanja in javljanja požara v vseh objektih SBT. Poleg tega so porušili delavnice in uredili nove prostore za službo vzdrževanja v upravni stavbi. Prestavili so objekt medicinskih plinov in infektivnih odpadkov in na novo uredili ekološki otok. Lotili so se tudi požarne ureditve podstrešja osrednje stavbe (požarna ločitev, zamenjava vseh gorljivih stenskih, stropnih in talnih oblog in strešne izolacije, ureditev instalacij). Zamenjali so tudi talne obloge na evakuacijskih poteh, vetrolov in izhod iz pritličja objekta pediatrije ter ovoj zgradbe (fasada) na najstarejšem delu objekta.

Intervencijske poti so urejali od ZD Trbovlje do treh izvozov na Rudarsko cesto na spodnji strani bolnišnice. »Izvedba intervencijskih poti je bila najtežja, saj je obsegala sanacijo brežin, izgradnjo podpornih zidov, prestavitev in zamenjavo vseh infrastrukturnih vodov,  prometne poti so bile večkrat zaprte, otežen je bil dostop bolnikov, obiskovalcev in zaposlenih do bolnišnice, dodatne težave sta povzročala še neugodno vreme in zahtevnost terena,« je povedala v.d. direktorice SBT Marina Barovič. Vsa dela so zaključili aprila 2017, ko so v SBT dobili uporabno dovoljenje. Pri naložbi so sodelovali Ministrstvo za zdravje, ANRI Hrastnik, CIP Hrastnik, Situar Ljubljana, IBT SPI Trbovlje, ARBA PLUS Ljubljana, Rudis Trbovlje, AGM Nemec Sedraž, Trgograd Litija, Pronig Trbovlje in SBT. Investitorja je zastopala Zorislava Cimperman, pri izvedbi javnih naročil je skupaj z Ministrstvom za zdravje je sodelovala Olga Senčar, vodja        javnih naročil v SBT, pri izvedbi investicije pa so sodelovali uslužbenci tehnično vzdrževalne službe SBT z vodjo službe Božidarjem Gašparičem.

»Pri projektu je sodelovalo ogromno ljudi, tako pri pripravi kot izvedbi projektov. Svoj prispevek pa so investiciji dali tudi bolniki, obiskovalci, zaposleni, ki so s potrpljenjem prenašali ves investicijski ciklus,« je povedala v.d. direktorice SBT Marina Barovič.

V okviru urejanja okolice je urejeno tudi parkirišče nad stavbo stare pediatrije, ki pa je precej premajhno. Dela so izvedli tako, da je možna nadgradnja s parkirno hišo. Morda izziv za javno zasebno partnerstvo?

Marko Planinc

Prejšnji članekKraje, mamila, nesreče, hrup in jajca na balkonu
Naslednji članekNa Zlatorepki