Renato Petrič je v Slovenski vojski (SV) vseskozi opravljal zelo pomembne in odgovorne dolžnosti, med drugim je leta 2003 postal svetovalec za obrambo in pribočnik predsednika Republike Slovenije. Od januarja 2005 do novembra 2006 je poveljeval silam Slovenske vojske, januarja 2007 je bil imenovan za namestnika vojaškega predstavnika pri Evropski uniji ter leta 2009 za namestnika vojaškega predstavnika pri Natu in Evropski uniji. Od januarja 2011 do upokojitve je opravljal dolžnost namestnika načelnika Generalštaba Slovenske vojske.

Kot izredni poznavalec stanja v Slovenski vojski in Ministrstvu za obrambo je zbranim v Hrastniku poskušal prikazati nekatera razmišljanja in odgovoriti na marsikatere dileme in vprašanja, ki se tičejo razvoja in stanja Slovenske vojske v zadnjih 14 letih.

Zdi se, da je SV 25 let po zmagoviti vojni na najnižji točki do sedaj. Negativne ocene predsednika države, nedoseganje zastavljenih ciljev iz resolucije o dolgoročnem programu razvoja in opremljanja, zmanjšanje obsega vojske, zmanjšanje proračuna in skromen interes politike, da obrambni sistem ustrezno pozicionira znotraj sistema nacionalne varnosti, zahtevajo premislek in takojšnje ukrepanje. Ali sta MORS in SV sposobna zaustaviti trend padanja? Ali je rešitev obvezno naborništvo in vojska, ki bo temeljila na rezervnih enotah?

Vojaško strokovnega predavanja se je udeležilo 33 članov združenja, ki so ga poslušali z izrednim zanimanjem. Gorazd Hafner, predsednik OZSČ Hrastnik, se je prisrčno zahvalil predavatelju za izredno izčrpno in zelo interesantno predavanje in mu v imenu združenja podaril priložnostno darilo v spomin na skupno preživet dogodek.

Po zaključku predavanja so podelili priznanja ZSČ članom za prispevek k uspešnem delovanju združenja. Zaslužene pisne pohvale so prejeli Marino Brečko, Franjo Tacar, Vladimir Pirc, Franc Kovač, Martin Pust in Dušan Škorjanc.

Dogodek se je zaključil s prijetnim druženjem

Jani Zore