Občina Hrastnik in Občinski štab Civilne zaščite Občine Hrastnik sta vzpostavila mrežo pomoči, preko katere skupaj z Domom starejših Hrastnik, RKS-Območnim združenjem Hrastnik, Centrom za socialno delo Hrastnik, gasilci, krajevnimi skupnostmi, prostovoljci programa Starejši za starejše in vsemi srčnimi prostovoljci oskrbujejo več kot 150 ljudi, ki potrebujejo pomoč v času epidemije koronavirusa. S pomočjo mreže pomoči še posebej skrbijo za najranljivejše skupine – starejše občane in socialno ogrožene.

Dom starejših Hrastnik pomoč na domu izvaja v skladu z usmeritvami pristojnih ministrstev, dnevno tako zagotavljajo nego in dostavo kosil. “Nego izvajamo pri osmih uporabnikih, kar 48 uporabnikom pa od ponedeljka do petka vsak dan dostavimo toplo kosilo,” pomoč v času epidemije pojasni direktor Drago Kopušar. Tople obroke pripravljajo v domski kuhinji.

RKS-Območno združenje Hrastnik (RKS-OZ Hrastnik) je v trenutni situaciji prevzelo koordinacijo prostovoljcev in organizacijo dostave pomoči na dom. Na občinski poziv k prijavi prostovoljcev se je odzvalo več kot trideset ljudi, ki so pripravljeni nuditi pomoč. Odziv je bil nad pričakovanji, tako da je število prostovoljcev v tem trenutku večje od potreb, a hkrati to pomeni, da so v občini pripravljeni na morebitno zaostritev razmer. “RKS-OZ Hrastnik vodi seznam občanov, ki potrebujejo pomoč, trenutno je takšnih oseb 23, seznam pa se vseskozi dopolnjuje. Potrebe, ki so jih izkazali, so trenutno predvsem nakup živil in prevzem zdravil v lekarni,” situacijo obrazloži predsednica RKS-OZ Hrastnik Belinda Ladiha.

Rdeči križ je pripravil tudi prehranske pakete za občane, ki so vključeni v projekt Starejši za starejše, skupno bo v teh dneh razdeljenih skoraj 100 paketov. Prehranske pakete je za pomoč občanom prispeval tudi Karitas, do sedaj jih je prevzelo sedem občanov, večji prevzem se pričakuje konec tedna.

Tudi Center za socialno delo je pripravil seznam starejših občanov, ki še niso zajeti v občinsko mrežo pomoči in za katere sicer skrbijo svojci, a je to ob trenutni situaciji oteženo, zato se jim bo v času trajanja izrednih razmer pomoč v obliki toplega obroka zagotavljala s strani občine.

Občanke, občani in družine, ki so v teh negotovih razmerah v stiski, lahko še vedno pokličejo na telefonsko številko info centra občine 03 56 54 360 ali pošljejo mail na povezani@hrastnik.si in sporočijo, če potrebujejo pomoč. Poziv velja tudi staršem, ki v teh razmerah, ki so s seboj prinesle različne stiske, sebi in svojemu otroku ne morejo zagotoviti toplega obroka.

Savus

Foto: arhiv Savus