V Vrtcu Zagorje so v sredo, 14. septembra, slovesno obeležili 50-letnico delovanja enote Center, ki je bila pred pol stoletja prva sodobno zgrajena ustanova za vzgojo in varstvo predšolskih otrok v Zagorju.

V slavnostnem nagovoru se je direktorica Vrtca Zagorje Darja Rakovič najprej za odlično delo zahvalila vsem nekdanjim in sedanjim zaposlenim v vrtcu in med drugim povedala, da je bilo v enoti Center ob ustanovitvi 6 oddelkov, kuhinja in uprava vrtca, od leta 1984 tudi razvojni oddelek. Po letu 1983 je enota spadala v TOZD otroško vzgojno varstvo Regancin Zorka – Ruška (o čemer priča spominska plošča). Med letoma 1991 in 1997 so se enote vrtca pojavljale pod imenom Vzgojno-varstveni zavod Zagorje ob Savi, od leta 1997 pa imajo imena kot danes. Enoto Center danes obiskuje 130 otrok.

Zbrane je v imenu Občine Zagorje nagovoril direktor občinske uprave Tadej Špitalar in poudaril, da je sodelovanje Vrtca Zagorje in Občine Zagorje ob Savi na visokem nivoju. »Le s tako dobrimi odnosi lahko gradimo uspešne zgodbe. In zgodba našega vrtca je uspešna. Gre pravzaprav za eno najpomembnejših institucij v občini, saj v njej prve korake proti svetu odraslih naredijo naši najmlajši, naša prihodnost,« je dodal in med drugim tudi nanizal nekaj naložb v enoti Center v zadnjem obdobju. Kot eno od pomembnejših pridobitev pred prihajajočo ogrevalno sezono je omenil priključitev objekta na omrežje daljinskega ogrevanja.

Direktorica Vrtca Darja Rakovič pa je predstavila še nekatere želje in potrebe. Med njimi so zamenjava ograje in nekaterih zunanjih igral, energetska sanacija stavbe, ureditev prehoda med oddelki starejših in mlajših otrok, adaptacija razdelilne kuhinje, ureditev dodatne igralnice, pa projekte, kot so pravljična soba s senzornimi elementi, sončno gledališče, …

Kratek program so pripravili najmlajši in zaposleni iz Vrtca Zagorje.

Savus

Foto: Občina Zagorje ob Savi