Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije in Gasilski zavod Trbovlje sta danes na tiskovni konferenci v Trbovljah predstavila odziv na namere vodstva občine Trbovlje o ukinitvi Gasilskega zavoda Trbovlje. Na to se je z izjavo že odzvala županja občine Trbovlje Jasna Gabrič, za jutri pa pripravljajo še novinarsko konferenco.

»Gasilstvo v Trbovljah se ne ukinja,« je zagotovila županja Jasna Gabrič, »predvidena pa je reorganizacija, s katero bomo ob enakem finančnem vložku, 618.000 € letno, omogočili večjo vključenost prostovoljnih gasilcev in poskrbeli za njihovo osnovno zaščito ter s tem zvišali varnost vseh, saj bo ob nesrečah in nepredvidenih dogodkih tako na voljo več usposobljenih gasilcev, kot jih je ta trenutek.« Občina Trbovlje bo tako dobila prostovoljno gasilsko enoto s poklicnim jedrom, kakršne imajo tudi mesta in mestne občine, ki so po številu prebivalcev in po površini bistveno večje od trboveljske.

Tiskovna konferenca SPGS in GZ Trbovlje je potekala na dvorišču pred Gasilskim domom v Trbovljah, saj, kot so dejali predstavniki GZ Trbovlje in Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije, direktor GZ Trbovlje po navodilu lastnika (Občina Trbovlje) ni dovolil tiskovne konference v prostorih doma. »Nismo mogli dovoliti, da bi konferenca potekala nekje, kjer bi bilo lahko zaradi tega ovirano delovanje gasilcev v primeru intervencije,« se je na očitek odzvala županja.

»Pred dobrima dvema mesecema smo bili seznanjeni, da namerava županja Trbovelj poseči v organiziranost in delovanje poklicne gasilske enote, Gasilskega zavoda Trbovlje. Še več, javni gasilski zavod naj bi enostavno ukinila in s tem tudi 24 urno prisotnost poklicnih gasilcev. Kljub trudu, da se za ‘zaprtimi vrati’ rešijo vsi nepotrebni zapleti, nam to do danes ni uspelo,« so v Sindikatu poklicnega gasilstva Slovenije zapisali v vabilu na tiskovno konferenco.

Županja občine Trbovlje Jasna Gabrič se zavzema za reorganizacijo gasilstva v občini. Namesto 12 poklicnih gasilcev in 14 zaposlenih na Zavodu bi v okviru PGD Trbovlje – mesto v poklicnem jedru zaposlili 10 gasilcev. Sedanje neprekinjeno 24 urno dežurstvo ekipe treh gasilcev naj bi nadomestili z dežurstvom polne ekipe med delavniki od 6. do 22. ure, ponoči in ob vikendih pa naj bi poklicne gasilce nadomestili prostovoljni gasilci (ne bi dežurala ekipa treh gasilcev, ampak samo eden ali dva). Trboveljski poklicni gasilci in njihov sindikat odločno nasprotujejo takšni rešitvi.

Sekretar sindikata poklicnih gasilcev David Švarc je opozoril, da pomeni nova ureditev predvsem težavo zaradi izvozov. Sedaj zagotavljajo minutni izvoz, ob novi organiziranosti bodo za izvoz gasilci potrebovali več kot pet minut. Ob nekaterih posegih, predvsem prometnih nesrečah, pa tudi požarih, pomeni to precej slabšo intervencijo in večjo ogroženost ljudi in premoženja, so prepričani v sindikatu. Za prebivalce Trbovelj bodo posledice škodljive, meni Švarc. Zaposleni v prostovoljnem gasilskem društvu bodo imeli tudi manj pravic kot sedanji poklicni gasilci, so še opozorili sindikalisti. Predsednik sindikata poklicnih gasilcev Sandi Ogrizek je poudaril, da takšna ukinitev zavoda, ki letos praznuje 25 let uspešnega delovanja, pomeni napad na vse poklicne gasilce v Sloveniji. Še posebej je opozoril, da bi z novo ureditvijo precej zmanjšali možnosti za uspešne intervencije, ko ne odločajo minute, ampak sekunde.

Sekretar trboveljskega sindikata poklicnih gasilcev je opozoril, da bodo ljudje ob drugačni organiziranosti bolj ogroženi. Za požar v stanovanju, na primer, je odločilen čas. Če gasilci ne pridejo na mesto požara v nekaj minutah, ga bodo težko omejili. Županja se sprašuje: Če tak sistem deluje v večjih občinah, tudi v takšnih, kjer je intervencij veliko več, saj skozi njih teče avtocesta, zakaj ne bi v Trbovljah?

Andrej Sajovic pa je opozoril, da je število poklicnih gasilcev padlo iz 14 na 12 že v prejšnjem mandatu županje, ki je takrat obljubila takšno organiziranost še naprej. Zato so razočarani. Poklicni gasilci so poslali županji Gabrič svoje zahteve, vendar nanje doslej niso dobili odgovora. Le pojasnilo, da na grožnje ne bo odgovarjala.

Županja Gabrič je v izjavi danes, 18. aprila, predstavila nekaj ugotovitev revizije gasilskega dela v Trbovljah. Revizija je pokazala visoko število nadur – skoraj vsak gasilec v Trbovljah je imel letno izplačanih še 230 nadur, čeprav jih zakonodaja dovoljuje največ 180. Torej gre tu za nezakonito porabo javnih sredstev, opozarja županja. Na zadnji dan leta 2018 so imeli gasilci poleg nadur še skoraj 3000 dodatno narejenih ur. Na račun tega so že vpeljali sistem, po katerem prostovoljni gasilci začasno pomagajo pri dežurstvih, da lahko poklicni gasilci koristijo ure, ki jim pripadajo. Poklicni gasilci so se na podatek o visokem številu nadur odzvali z odgovorom, da jih je premalo – županja odgovarja, da je bilo tudi ob višjem številu zaposlenih število nadur povsem enako, dodaja pa še, da tudi v tistih občinah, kjer je zaposlenih gasilcev manj, tovrstnih težav z nadurami ni.

Nadalje je županja izpostavila, da kljub visokemu znesku, ki ga občina letno vloži v gasilstvo (618 tisočakov) in ki je na seznamu občin, s katerimi so opravili primerjavo (Zagorje, Velenje, Postojna) skoraj najvišji, prostovoljni gasilci nimajo primerne opreme, ki bi jih ščitila ob intervencijah. Z zmanjšanjem števila poklicnih gasilcev bodo lahko sredstva preusmerili v nakup opreme in vozil ter obnovo gasilskih domov.

Poklicni gasilci upajo, da se bodo zadeve umirile in s 1. 1. 2020 ne bo ukinitve Gasilskega zavoda Trbovlje.

Marko Planinc in Martina Drobne

Foto: MP