Zasavski muzej Trbovlje pripravlja junijsko srečanje muzejskega parlamenta, ki bo potekalo v prostorih Zasavskega muzeja Trbovlje 22. junija ob 17.00.

Srečanje bo namenjeno predstavitvi steklarske dejavnosti v Zasavju. Na predavanju bo muzejska svetnica Nevenka Hacin predstavila tradicijo steklarstva v Zasavju, direktor sektorja za Razvoj, tehnologijo in inovacije  v Steklarni Hrastnik Tilen Sever pa njeno delovanje  v zadnjih tridesetih letih in proizvodno usmeritev, ki ji zagotavlja trdno pozicijo med drugimi  proizvajalci stekla.

Po predavanju  bodo pripravili še ogled vitrine meseca Zasavske steklarne iz preteklosti v prihodnost, kjer si bodo lahko obiskovalci ogledali nekaj tipičnih izdelkov iz nekdanjih steklarn  v Zagorju in Trbovljah ter še danes delujoče steklarne v Hrastniku, ki jih hrani Zasavski muzej.

Vitrina meseca in predavanje sta del projekta Po stekleni poti, ki jo v Sloveniji izvajajo  v sklopu mednarodnega leta stekla 2022.  V projekt smo vključeni  muzealci iz 12 muzejev, Društvo steklarjev Slovenije in Fakulteta za humanistične študije  Univerze na Primorskem. Skupaj smo pripravili  razstavo, ki si jo lahko ogledate na spletni strani Narodnega muzeja Slovenije, kot posamezniki pa se sodelujoči v projektu predstavljamo vsem zainteresiranim z dogodki na temo stekla v lokalnem okolju.

Prosimo za potrditev udeležbe do 20. junija.

Telefon 030 203 103, e-pošta nevenka.hacin@muzejzmt.si

Projekt so  finančno podprli Ministrstvo za kulturo RS,  Občina Trbovlje, Občina Hrastnik.

Nevenka Hacin

Foto: Lovro Rozina

PR objava