Ob začetku šolskega leta smo pripravili pregled, kaj je novega na zasavskih srednjih in osnovnih šolah ter vrtcih v novem šolskem letu. Prva v vrsti za objavo je Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik, odgovore na vprašanja nam je prijazno poslala njihova ravnateljica Polona Dolanc.

Ali ste med počitnicami opravili kakšna naložbena oziroma vzdrževalna dela v svojih šolskih objektih? Katera, kakšna je vrednost?

Med poletnimi počitnicami smo opravili nujna vzdrževalna dela na obeh šolah v Hrastniku in na Dolu. Prebelili smo učilnico, na matični šoli zamenjali dotrajana tla v dveh učilnicah ter sanirali in pobrusili parket v učilnici na razredi stopnji. Smo tudi v fazi nameščanja videonadzora učilnice na prostem, ki bo urejen v mesecu septembru. Skupna vrednost investicij je približno 9000 evrov.

Koliko učencev bo v tem šolskem letu obiskovalo vašo šolo (in podružnice) in v koliko oddelkih se šolajo?

Po trenutnih podatkih bodo v šolskem letu 2023/2024  našo šolo obiskovali 703 učenci, ki bodo razporejeni v 31 oddelkov. 20 oddelkov bo na matični šoli OŠ NH Rajka Hrastnik, 11 na podružnici Dol, trije bodo kombinirani oddelki nižjega izobrazbenega standarda ter en oddelek posebnega programa vzgoje in izobraževanja.

Koliko od teh je prvošolcev?

V prvi razred se bo vključilo 84 prvošolčkov.

 

 

Kako ste se pripravili na novo šolsko leto?

Priprave na novo šolsko leto so vedno zahtevne. V mesecu avgustu se načrtujejo aktivnosti, ki se bodo izvedle v prihajajočem šolskem letu in letos jih res ne bo malo. Pripravljali smo se tudi na sprejem učencev, ki so prvič stopili v šolske klopi.

 

Imate v letošnjem šolskem letu v načrtu kakšne večje dejavnosti, povezane s šolo (morda obletnice, prireditve, sodelovanje s širšo skupnostjo itn.)?

Na naši šoli zelo dobro sodelujemo s širšo lokalno skupnostjo. Vključujemo se v različne aktivnosti, ki se v naši občini izvajajo tekom šolskega leta. Zelo dobro sodelujemo tudi z drugimi javnimi zavodi v domačem kraju ter z vzgojno izobraževalnimi ustanovami v bližnji in širši okolici.

Se boste v letošnjem letu lotili kakšnih večjih vsebinskih projektov?

V letošnjem letu kot poizkusna šola še vedno ostajamo vključeni v projekt ZRSŠ Koncept prepoznavanja nadarjenih otrok, učencev in dijakov ter vzgojno- izobraževalno delo z njimi. V mesecu aprilu pa v okviru šole načrtujemo izvedbo Zelenega tedna, kjer bomo učence okoljsko ozavestili, seznanili z zdravim načinom življenja ter izpostavili pomen trajnostnega razvoja.

Kaj pogrešate (morda ureditev kakšnih prostorov, posodobitev, gradnjo česa novega, posodobitev programov itn.), kaj bi radi spremenili, izboljšali?

Podružnična šola Dol je nova šola in ima res dobre pogoje za delo. Bi si pa v bodoče želeli učilnico na prostem, da bi lahko pouk potekal tudi v naravi. Na matični šoli v Hrastniku bi potrebovali nove prostore za šolsko knjižnico, saj so obstoječi premajhni in ne omogočajo izvedbo spremljajočih aktivnosti v knjižnici. Te pa bi se morale izvajati, če želimo dvigniti interes za branje in s tem tudi bralno kulturo pri mladih. Nujno potrebno bo razmišljati tudi o obnovi šolske kuhinje, saj bodo s 1. septembrom 2027 vsi učenci, ki se bodo redno šolali in bodo prijavljeni na kosilo, upravičeni do subvencije v višini cene kosila. Predvidevamo, da bo na kosilo vključenih večje število učencev, kar pa pomeni, da bomo potrebovali tudi bolje opremljeno šolsko kuhinjo ter večjo jedilnico.

Koliko ljudi je zaposlenih v vašem zavodu?

Na OŠ NH Rajka je zaposlenih 107 strokovnih in drugih delavcev.

 

 

V preteklih letih je bilo učiteljev v Sloveniji preveč, sedaj jih je premalo. Je tudi pri vas tako? Zakaj ja ali pa zakaj ne?

Tudi v našem zavodu se srečujemo s kadrovsko stisko. Na razpisana prosta mesta ni ustreznih kandidatov oz. jih sploh ni, zato je organizacija dela na šoli zelo zahtevna.

 

BS

Foto: arhiv Savus, https://www.osnhr.si/