V teh dneh objavljamo, kaj je novega v zasavskih osnovnih in srednjih šolah. Tokrat je na vrsti Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje. Odgovore na vprašanja nam je prijazno poslala  ravnateljica OŠ Ivana Cankarja Maja Volk.

Ali ste med počitnicami opravili kakšna naložbena oziroma vzdrževalna dela v svojih šolskih objektih? Katera, kakšna je vrednost?

Med počitnicami smo na šoli opravili letna vzdrževalna dela in čiščenje prostorov, poskrbeli smo za nove garderobe za učence prve triade, prepleskali učilnico za tehniko in tehnologijo ter na hodniku v avli položili nov tepih. Vrednost omenjenih del je 10.800 evrov.

Koliko učencev v letošnjem šolskem letu obiskuje vašo šolo in v koliko oddelkih se šolajo?

OŠ Ivana Cankarja Trbovlje v šolskem letu 2022/23 obiskuje 271 učencev v 17. rednih oddelkih.

Koliko od teh je prvošolcev?

Prvošolcev je 29.

Kako ste se pripravili na novo šolsko leto? Kako so stekli prvi dnevi pouka in dejavnosti na šoli?

Na šolsko leto smo se pripravili sproščeno in v medsebojnem sodelovanju. Učence smo na prvi šolski dan sprejeli v šolski telovadnici s kratkim kulturnim programom in slavnostnim sprejemom prvošolcev na našo osnovno šolo. Pouk in dejavnosti so stekli brez posebnosti in predvsem z veliko dobre volje in optimizma, da to leto speljemo brez večjih epidemioloških in drugih pretresov.

Imate v letošnjem šolskem letu v načrtu kakšne večje dejavnosti, povezane s šolo (morda obletnice, prireditve, sodelovanje s širšo skupnostjo itn.)?

Naša šola je v lanskem šolskem letu izvedla veliko slavnostno akademijo ob 120-letnici šole, za letos pa pripravljamo kar nekaj šolskih prireditev, likovno kolonijo s priznanimi umetniki, delavnice izdelave panjskih končnic z razstavo v Državnem zboru, pa dva šolska sejma. Kolikor se bo le dalo bomo sodelovali z lokalno skupnostjo kadarkoli bo to mogoče, oziroma ob povabilu. V začetku meseca smo na šoli dva vikenda gostili ekipo Rdečega križa – območna enota Trbovlje, ki se pripravlja na tekmovanje. Sodelovali bomo v številnih projektih (športnih in drugih), se povezovali s knjižnico Toneta Seliškarja Trbovlje, Delavskim domom Trbovlje in Glasbeno šolo Trbovlje.

Ste se v letošnjem letu lotili kakšnih večjih vsebinskih projektov?

V tem šolskem letu smo se pridružili še nekaterim državnim in mednarodnim projektom, sicer pa na šolski ravni sledimo viziji ustvarjanja spodbudnega učnega okolja z vpeljevanjem novih in raznolikih metod poučevanja, učenja v naravi in z naravo, medgeneracijskega povezovanja in dviga bralno-napisovalnih ter gibalnih spretnosti. En izmed projektov na tem področju je uvedba obveznega gibalnega odmora med 3. in 4. šolsko uro, ki ga učenci v spremstvu učiteljev preživijo v gibanju na prostem, v telovadnici ali razredu.

Kaj pogrešate (morda ureditev kakšnih prostorov, posodobitev, gradnjo česa novega, posodobitev programov itn.), kaj bi radi spremenili, izboljšali?

Vsekakor imamo prioritetni cilj urediti in obnoviti šolsko kuhinjo oziroma razdeljevalnico hrane, ki je dotrajana in nujno potrebuje osvežitev. Prav tako moramo razmisliti in najti čim hitrejšo rešitev za ureditev učilnice za likovno umetnost in tehniko. V sedanji (locirani v kletnih prostorih) zaradi vlage in hrupa razvlaževalcev pouk poteka omejeno. Od učitelja ter učencev zahteva ogromno prilagajanja, truda in onemogoča izpeljavo tako kvalitetnih ur pouka, kot bi si želeli. Zelo si želimo nekje v bližnji okolici šole urediti učilnico na prostem, saj je del naše vizije stik z naravo in učenje v naravi. Posodobitve programov največkrat stečejo nenačrtovano v medsebojnem sodelovanju, saj se najboljše ideje razvijejo ravno tedaj, ko miselno nismo usmerjeni na cilj, ampak na pot. Programe bomo dodatno posodabljali v naslednjem šolskem letu, ko bomo skupaj evalvirali to šolsko leto in iskali nove in boljše rešitve.

Koliko ljudi je zaposlenih v vašem zavodu?

V tem šolskem letu je na naši šoli zaposlenih osemindvajset strokovnih delavcev, sedem tehničnih delavcev, ena delavka prek javnih del in dva prostovoljca (ena prostovoljka le v mesecu septembru).

Na šoli v sodelovanju z drugimi šolami letos gostimo mobilno specialno pedagoginjo in učiteljico izbirnih predmetov nemščine z OŠ Tončke Čeč, z Gimnazijo in ekonomsko šolo Trbovlje si delimo knjižničarko in profesorja glasbene umetnosti, s tremi šolami drugih občin (Zagorje, Hrastnik in Ravne na Koroškem) pa še učitelja za ROID in učiteljici zgodovine in kemije.

V preteklih letih je bilo učiteljev v Sloveniji preveč, sedaj jih je premalo. Je tudi pri vas tako? Zakaj ja ali pa zakaj ne?

Kot lahko razberete iz zgornjega odstavka je zaposlovanje na majhnih šolah velik izziv. Učiteljev določenih strok trenutno primanjkuje na trgu dela, kar je bil tudi za nas v tem poletju izziv, ki pa smo ga uspešno rešili, tako da imamo trenutno polno zaposlene vse učitelje.

Savus

Foto: arhiv Savus, osebni arhiv