V teh dneh objavljamo, kaj je novega v zasavskih osnovnih in srednjih šolah ter vrtcih. Tokrat je na vrsti Osnovna šola dr. Slavka Gruma Zagorje. Odgovore na vprašanja nam je prijazno poslala  ravnateljica Osnovne šole dr. Slavka Gruma Tadeja Iskra.

 Ali ste med počitnicami opravili kakšna naložbena oziroma vzdrževalna dela v svojih šolskih objektih? Katera, kakšna je vrednost?

Na OŠ dr. Slavka Gruma smo med poletnimi počitnicami izvedli adaptacijo otroških sanitarij ter montažo prezračevalnih ventilatorjev v prostorih, kjer jih do zdaj še ni bilo.

Koliko učencev v letošnjem šolskem letu obiskuje vašo šolo in v koliko oddelkih se šolajo?

Šolo obiskuje 68 učencev, ki se šolajo v 12 oddelkih.

Koliko od teh je prvošolcev?

Sedem učencev je prvošolcev.

Kako ste se pripravili na novo šolsko leto? Kako so stekli prvi dnevi pouka in dejavnosti na šoli?

Na novo šolsko leto smo se pripravili s toplim sprejemom novincev po oddelkih in v primerjavi z lani bistveno bolj sproščeno. Razredničarke so učencem pripravile darilca za dobrodošlico. Prvi dnevi pouka in dejavnosti so stekli brez posebnosti.

Imate v letošnjem šolskem letu v načrtu kakšne večje dejavnosti, povezane s šolo (morda obletnice, prireditve, sodelovanje s širšo skupnostjo itn.)?

V kolikor bodo finančne zmožnosti dopuščale, imamo v planu organizacijo Republiškega srečanja gledaliških skupin za osnovne šole s prilagojenim programom.

Ste se v letošnjem letu lotili kakšnih večjih vsebinskih projektov?

Nadaljevali bomo z vsebinskim projektom, ki smo ga začeli v preteklem šolskem letu »Delimo znanje, nudimo pomoč«, v sklopu katerega nudimo strokovno podporo v obliki individualnih obravnav, delavnic, predavanj in svetovanj za učence, starše, strokovne delavce ter ostale zainteresirane zunanje deležnike, ki se srečujejo z otroki s posebnimi potrebami. Pripravljamo tudi bolj poglobljena strokovna sodelovanja z različnimi institucijami v regiji.

Kaj pogrešate (morda ureditev kakšnih prostorov, posodobitev, gradnjo česa novega, posodobitev programov itn.), kaj bi radi spremenili, izboljšali?

OŠ dr. Slavka Gruma se sooča z veliko prostorsko stisko, zaradi česar se bo pouk tudi v tem šolskem letu za dve skupini izvajal v prostorih Zasavske ljudske univerze. Hkrati bo en oddelek nameščen v manjšem podstrešnem prostoru, kjer je tudi del šolske knjižnice. Primanjkujejo nam učilnice, prostor za individualne obravnave, učno stanovanje kot tudi prostor za shranjevanje številnih didaktičnih pripomočkov, ki so nujno potrebni za optimalni napredek naših učencev. Hkrati pa nimamo niti enega kabineta za  učitelje. Občini Zagorje ob Savi smo hvaležni, da ima posluh za zagotavljanje ustreznih pogojev za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in nam gre naproti – trenutno smo v fazi usklajevanja idejne zasnove za nujno potreben prizidek.

Koliko ljudi je zaposlenih v vašem zavodu?

Trenutno imamo 46 zaposlenih.

V preteklih letih je bilo učiteljev v Sloveniji preveč, sedaj jih je premalo. Je tudi pri vas tako? Zakaj ja ali pa zakaj ne?

Že vrsto let se soočamo s pomanjkanjem profesorjev specialne in rehabilitacijske pedagogike, ki so primarni kader naše šole. K sreči so se nekateri naši kolegi pripravljeni v službo pripeljati tudi z ljubljanskega, sevniškega in krškega dela Slovenije. Še težje pa je pridobiti  logopeda – na razpis se namreč ne prijavi nihče.

Savus

Foto: arhiv Savus