Obrat Baška, kakor imenujejo to vodno zajetje potoka Brnica, ki teče mimo skal, je družba TKI Hrastnik pred kratkim oddala v najem oziroma v upravljanje  zaposlenemu delavcu, ki je zaprl dostop do plezališča.

»Občina Hrastnik si v sodelovanju s TKI Hrastnik in Elektro Trbovlje prizadeva društvu Špaltna oziroma plezalcem omogočiti začasni dostop mimo zajetja in ureditev parkirišča za intervencijska vozila v neposredni bližini,« je povedal župan Miran Jerič. »V načrtu imamo izdelavo idejne zasnove celovite rešitve dostopa in ustreznih parkirišč, saj se zavedamo, da postaja plezališče privlačna športno – turistična točka našega kraja.«

Zadnji večji dogodek Pod skalo je bil letos 28. maja, ko je v okviru festivala Rdeči revirji Mladinski center Hrastnik (MCH) plezalcem omogočil plezalni dan. MCH je tudi obljubil, da bo plačal alpinistično šolo za enega mladega plezalca.

Fanči Moljk