četrtek, 25 aprila, 2024

Iz te kategorije

Obrtno industrijska cona Nasipi

OIC Nasipi v Trbovljah počasi dobiva novo podobo. Na gradbišču potekajo zaključna dela pri urejanju novega krožišča.

Največja težava infrastrukturne ureditve OIC Nasipi so bili zelo težki dostopi za težke tovornjake do poslovnih stavb na tem območju. Velika pomanjkljivost je bila tudi omejena preskrba z zadostno močjo električne energije, neurejena meteorna in fekalna kanalizacija. Vodovodni sistem je bil neustrezno dimenzioniran, pod vprašanjem je bila predvsem hidrantna, pitna in tehnološka voda. Zaradi plazovitega območja Nasipov pa je bilo otežkočeno tudi širjenje funkcionalnih območji zaradi širitve dejavnosti.

»Trenutno na gradbišču gradbinci izvajajo zaključna dela na krožišču in cestno povezavo od krožišča do EIMD in Kovita. Poteka tudi sidranje s prednapenjanjem sider pilotne stene pod Mizarstvom Podlesnik. Začeli smo s pripravljalnimi deli na oporni konstrukciji pod objektom Tesarstvo Grošelj ter deli pri gradnji trafopostaj Telkom in Kovit. V načrtu so pripravljalna dela za izvedbo meteorne kanalizacije od objekta Kovit, do izpusta v potok Trboveljščica ter dela na fekalni kanalizaciji na območju Metalie,« je povedal vodja projekta ureditve OIC Nasipi Jožef Lukmar.

Do zime nameravajo dokončati asfaltiranje površin ter zgraditi nove trafopostaje. Dela potekajo v skladu z načrti. Nekaj težav imajo z dobavo opreme trafopostaj zaradi podražitve materialov na svetovnem trgu. »Najbolj viden poseg za poslovne subjekte na območju obrtno industrijske cone bo vsekakor na novo urejena logistika in s tem nemoteni transporti – dostava materialov, odvoz izdelkov, urejena parkirišča,« pravi Lukmar.

Z novimi podpornimi konstrukcijami bo boljša stabilnost območja, preprečili bodo vplive nasipov na obstoječe objekte, lahko bodo širili poslovne objekte. Na področju urejanja tega dela Trbovelj je malo stanovanj, novo krožišče in urejene ceste pa bodo bistveno povečale varnost za vse udeležence v prometu in stanovalce.

Savus

Foto: arhiv Savus


 

Prejšnji prispevek
Naslednji prispevek

Isti avtor