V torek, 19. marca, je v Katapultu v Trbovljah potekal Podjetniški meetUP (srečanje) z nevladnimi organizacijami, kjer so nevladniki in gospodarstveniki raziskovali možnost oblikovanja skupnih projektov kot enakovredni partnerji.

Za izhodišče sta udeležencem Katja Ajdnik in Tjaša Turnšek iz Zavoda Vozim temeljito predstavili njihov projekt Heroji furajo v pižamah, ki se je zaradi izjemnega kreativnega pristopa in vrhunske izvedbe razvil v vseslovensko iniciativo za preprečevanje voženj pod vplivom alkohola.

Na srečanju so udeleženci najprej govorili o smernicah in globalnih trendih pri oblikovanju partnerskih projektov nevladnih organizacij in gospodarstva, nato pa so se temeljito seznanili s prakso in izjemnimi rezultati projekta Heroji Furajo v pižamah.

Katja Ajdnik iz Zavoda Vozim je izpostavila, da je poleg vztrajnosti pri nagovarjanju partnerjev iz gospodarstva pomembna res posebna in privlačna vsebina in kreativen pristop pri komuniciranju ciljev, rezultatov in aktivnosti. »Zelo pomembno je, da h gospodarstvu pristopimo z idejo in jim predstavimo koristi projekta za njihovo podjetje,« so se strinjali navzoči.

Heroji furajo v pižamah

Projekt Heroji Furajo v pižamah je za razliko od klasičnih projektov ozaveščanja usmerjen v spreminjanje vedenja in navad pri mladih. To dosegajo s pomočjo ambasadorjev projekta, ki so se poškodovali v prometnih nesrečah in so zaradi tega na invalidskih vozičkih, in njihovih življenjskih zgodb. Ambasadorji v okviru projekta zagotovijo prevoze mladim z zabav s prilagojenimi hibridnimi vozili Toyota in na ta način ozaveščajo mlade, da naj vedno poskrbijo za varen prevoz domov. Heroji so namreč vsi tisti, ki vstanejo sredi noči in pred barom, klubom, počakajo na mlade in jih varno pripeljejo domov. Poleg šoferjev so na terenu prisotni tudi ostali ambasadorji projekta, ki z različnimi aktivnostmi opozarjajo na svojo prisotnost in mladim na licu mesta predstavljajo projekt. Projekt Heroji furajo v pižamah se širi po celi Sloveniji in letos prihaja tudi v zasavsko regijo. Preko medijskih objav je projekt dosegel 6 milijonov ljudi.

S Podjetniškim meetUPom so, pravijo organizatorji, naredili prvi korak k novi kulturi medsektorskega povezovanja v zasavski regiji. Želijo preseči okvirje sponzorskih in donatorskih odnosov in graditi tesna projektna partnerstva nevladnih organizacij in gospodarstva. »Družbena odgovornost podjetji, ki v zasavski regiji in še kje deluje bolj ali manj po principu deljenja razmeroma majhnih zneskov denarja med organizacije, se mora počasi preoblikovati v dolgoročne in inovativne projekte z močnimi učinki in vključevanjem širokega kroga deležnikov,« pravijo.

V sklepnem delu je potekal pogovor med udeleženci, kjer so si nevladniki in gospodarstveniki izmenjali mnenja, izkušnje in zamisli, nastale so celo že prve ideje za projekte. Sklepni dialog med prisotnimi je privedel do ugotovitve, da možnosti, želja in motivacija za skupne projekte v naših dolinah obstajajo.

Srečanje sta organizirala ZLHT Regionalni center NVO in Regionalna razvojna agencija Zasavje.

Savus