Končno bodo začeli širiti knjižnico Mileta Klopčiča v Zagorju ob Savi. V preteklosti so bile različne ideje o tem, kje urediti večje prostore mestne knjižnice, ki se stiska v Delavskem domu Zagorje, kjer ni dovolj prostora za normalno delovanje.

Pretekli teden so opravili uvedbo v delo, sedaj lahko pričnejo z deli. Občina Zagorje ob Savi bo namenila denar za ureditev novih prostorov knjižnice v nekdanjih prostorih Pošte Slovenije v bližini sedanje knjižnice, kjer bodo uredili mladinski oddelek knjižnice. Postavila bo tudi klančino za lažji dostop mamic z vozički in gibalno oviranih oseb do mladinskega oddelka. V sklopu naložbe bodo sanirali tudi ravni del strehe nad objektom, uredili zunanji del in sanirali stopnice od KC Delavski dom Zagorje proti knjižnici.

Na razpisu Občine Zagorje ob Savi je bilo za gradbena dela izbrano podjetje Gradnik iz Trzina, notranjo opremo pa bo dobavilo podjetje Atlas oprema iz Ljubljane.

Z ureditvijo novih prostorov se bo sprostil prostor za odrasle, poleg tega pa bo knjižnica dobila še dodatne prostore v KC Delavski dom Zagorje, kjer je bil nekoč Studio Moderna. Te prostore bo knjižnica uporabila za arhiv in dodatne pisarne. Naložba bo zaključena do poletja, v občinskem proračunu je zanjo zagotovljenih slabih 390.000 evrov.

Savus

Foto: arhiv Savus