sobota, 20 julija, 2024

Iz te kategorije

Nov razpis Občine Zagorje

Občina Zagorje ob Savi je objavila letošnji razpis za podelitev občinskih priznanj. Tudi tokrat Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja zbira predloge za dobitnike naziva častni občan ter zlatih in srebrnih plaket. Priznanja Občine Zagorje ob Savi podeljujejo posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam ter društvom, ki so s svojim delom pomembno prispevali k prepoznavnosti ter razvoju in ugledu Občine Zagorje ob Savi in Republike Slovenije.

Naziv častnega občana Občine Zagorje ob Savi podeljujejo osebam, ki imajo posebne zasluge za prepoznavnost, razvoj in napredek občine ter za njeno povezovanje z občinami v Republiki Sloveniji in širše, praviloma sedanjim in bivšim prebivalcem občine za izvedene dosežke na raznih področjih družbenega življenja in dela. Vsako leto se lahko podeli največ en naziv častnega občana.

Zlata plaketa Občine Zagorje ob Savi podeljujejo posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom, ki so s svojim delom veliko prispevali k prepoznavnosti ter ugledu in razvoju občine in Republike Slovenije. Priznanje se podeljuje tudi posameznikom za njihovo življenjsko delo oziroma ob njihovih jubilejih.

Srebrna plaketa Občine Zagorje ob Savi podeljujejo posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom, ki so s svojim delom prispevali k prepoznavnosti, ugledu in razvoju Občine Zagorje ob Savi. Priznanje podeljujejo tudi posameznikom za enkratne izjemne dosežke pri delu.

V koledarskem letu lahko podelijo skupno največ štiri plakete, medtem ko število posameznih srebrnih oziroma zlatih plaket v tem okviru ni omejeno.

Letošnji razpis je odprt do 31. maja, obrazci za prijavo so objavljeni na spletnih straneh Občine Zagorje. Dobitniki bodo odličja prejeli na slavnostni seji občinskega sveta, ki bo v sklopu avgustovskih prireditev ob občinskem prazniku.

Savus

Foto: arhiv Savus


 

Previous article
Next article

Isti avtor