Jutri, v ponedeljek, se bodo »odprla« vrata osnovnih šol. O tem, kako so pripravljeni na pouk, kako poteka šolanje na daljavo in kako se bodo od šole poslovili devetošolci smo vprašali ravnateljice zasavskih osnovnih šol: Marino Kmet (OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik), Petro Čede (OŠ Trbovlje), Mojco Lazar Doberlet (OŠ Ivan Cankar Trbovlje), Katarino Pajer Povh (OŠ Tončke Čeč Trbovlje), Kristino Renko (OŠ Ivana Skvarče Zagorje), Natašo Grošelj (OŠ Toneta Okrogarja Zagorje), Tatjano Krautberger (OŠ Ivana Kavčiča Izlake) in Zorana Kvartiča (OŠ dr. Slavka Gruma Zagorje). Objavljamo odgovore, ki smo jih že prejeli, ostale bomo dodali, ko jih bomo dobili na naš naslov.

OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik

Kako ste se v šoli pripravili na pouk v spremenjenih razmerah?

Marina Kmet: Izvedba pouka bo potekala v skupinah do 15 učencev. Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se bodo izvajale znotraj iste skupine v istem prostoru. Skupine ne bodo prehajale iz prostora v prostor in se ne bodo združevale. Izjema bodo ure podaljšanega bivanja v skladu z navodili MIZŠ. Šolska prehrana bo organizirana kot običajno. Šola bo za učence pripravljala obroke kot pred zaprtjem šole 16. 3. 2020. Odjave in prijave šolske prehrane bodo potekale na ustaljen način, to je preko spletnega obrazca. Izvajale se  bodo le tiste interesne dejavnosti, ki bodo lahko potekale v okviru iste skupine.

Imate dovolj prostora, imate dovolj učiteljskega kadra?

MK: Prostora je za izvedbo pouka na podlagi smernic in zahtev NIJZ v prvi triadi zadosti. Tudi kar se tiče kadra, trenutno zadošča in upam, da bo tako tudi ostalo.

Kako poteka pouk od doma, s kakšnimi težavami so se spopadali učitelji, učenci, starši?

MK: Pouk od doma je situacija, ki je nova za vse. Temu primerno so bili tudi izzivi veliki in ocenjujem, da smo jih s skupnimi močmi dobro premagali. Največjo težavo so predstavljali tehnični pogoji (računalnik, zmogljiv internet, …). Situacije so bile od družine do družine drugačne. V povprečni družini nima vsak član družine svojega računalnika in tam kjer so starši delali od doma in kjer je bilo več otrok, je bilo zagotovo to težko usklajevati. Nič drugače ni bilo pri učiteljih, ki imajo svoje otroke. Tudi časovno je bila priprava materiala in preverjanje opravljenega dela za učitelje zahtevnejša. Dodatno pa so bili obremenjeni tudi starši, ki so poleg svojega dela pri šolskem delu pomagali svojim otrokom. Usklajevanja je bilo veliko, ampak pouk na daljavo je zaradi pozitivnega pristopa strokovnih delavcev, učencev in staršev, uspešno stekel. Kljub temu pa smo si bili vsi, vključno z učenci, hitro enotni, da pravzaprav ni tako slabo hoditi v šolo.

Kaj dobrega ste lahko kot šola potegnili iz te izkušnje?

MK: Kljub temu, da smo bili narazen, smo se še bolj povezali. To velja tako za odnose med strokovnimi delavci kot med učitelji, učenci in starši. Sodelovali smo v skupno dobro otrok in na ta način spletli še tesnejše povezave. Kot sem v tem času rekla že večkrat – takšna situacija privabi iz ljudi najboljše ali pa najslabše. Vesela sem, da lahko za našo šolo trdim, da je ta situacija iz nas privabila predvsem najboljše, izjeme pa so seveda vedno in povsod …

Boste skušali devetošolcem nekako pričarati vsaj delno nadomestilo za valeto in zaključek šolanja?

MK: O tem se bomo pogovarjali skupaj z devetošolci in  poskušali poiskati rešitev, ki jim bo omogočila, da se bodo od osnovne šole poslovili na prijazen način.


OŠ Trbovlje

Kako ste se v šoli pripravili na pouk v spremenjenih razmerah?

Petra Čede: Priprave na pouk v spremenjenih razmerah so pričele potekati že, ko se je začelo namigovati o tem kako in kdaj naj bi pouk v šolah izvajali. Učitelji so po aktivih, triadah in predmetnih področjih izvajali videokonference, na katerih so že dogovorili določene vsebinske zadeve. Za lažjo organizacijo dela smo potrebovali število učencev, ki se bodo 18. 5. 2020 vrnili v šolske klopi. Staršem smo poslali obvestilo in prijavnico, na osnovi teh podatkov pa smo kasneje lahko učence razdelili v skupine, ki naj se med seboj ne bi mešale. Učence smo razdelili v več manjših skupin, v katerih ne bo več kot 15 učencev. Učitelji so skladno z navodili in priporočili NIJZ, ZRSŠ in MIZŠ pripravili učilnice, čistilke so očistile in razkužile prostore, napolnile milnike in toaletne brisačke, hišnik je polepil talne oznake, preveril ali so v vseh razredih razkužila, namestil razkužila pred šolska vrata, vodja šolske prehrane in kuharji so pripravili jedilnike in protokol v jedilnici …

Imate dovolj prostora, imate dovolj učiteljskega kadra?

: Trenutno imamo kadra in prostorov dovolj, da bo lahko vsaka skupina učencev v svojem razredu, oddelke 1., 2. in 3. razredov pa smo ločili tudi po nadstropjih. Pri razporejanju kadra smo izkoristili vse navedene možnosti in vključili šolske svetovalne delavke, učitelje iz oddelkov podaljšanega bivanja, profesorje športa.

Kako poteka pouk od doma, s kakšnimi težavami so se spopadali učitelji, učenci, starši?

: Pouk od doma (je) poteka(l) skladno s pričakovanji. Učitelji so z odzivom učencev zelo zadovoljni, glede na ankete, ki smo jih izvedli 2. in 3. teden, so bili pozitivno naravnani tudi starši. Verjamem, da so imeli nekateri otroci in starši pri takšnem načinu dela precej težav in so se znašli v hudih stiskah. Nekateri niso imeli ustrezne opreme, drugi nimajo znanja o uporabi IKT, spet tretji imajo težave pri samem razumevanju. Strokovni delavci šole so se trudili vsem, ki so to potrebovali, nuditi pomoč in podporo (s izposojo šolskih računalnikov, z ureditvijo modemov, z individualnim pristopom, s svetovanjem, motivacijskimi pismi in posnetki učencem …) Kako so se počutili strokovni delavci, bi morali vprašati njih. Glede na opravljeno delo, gradiva, inovativnost, odzivnost … pa lahko rečem, da sem nanje zelo ponosna. Marsikdo je moral, kljub strahu pred neznanim, prestopiti svoj okvir in nastala so res dobra interaktivna gradiva.

Kaj dobrega ste lahko kot šola potegnili iz te izkušnje?

: V situaciji, v kateri smo se znašli čez noč, smo se predvsem naučili marsikaj o sebi. Hočeš nočeš pa smo se morali seznaniti z informacijsko tehnologijo in njeno široko paleto možnost, ki jih ponuja za učinkovito delo.

Boste skušali devetošolcem nekako pričarati vsaj delno nadomestilo za valeto in zaključek šolanja?

: Pa smo pri devetošolcih … Ob tem mi v glavi odzvanja nagovor norveškega ministra za zdravje, ki ga je prevedel Kristijan Musek Lešnik: …”Pomlad, ko dopolniš 14 let, ne bo čakala nate. Poletje, ko imaš 17 let, je samo eno. Valete in maturantskega plesa se ne da prevrteti nazaj. Mi odrasli se pogovarjamo o prihodnjem poletju. A prihodnje poletje je za ljudi srednjih let, ki kupujejo mleto meso in toaletni papir v akciji. Ko si mlad, prihodnje poletje ne obstaja.” Srčno upam, da se bodo ukrepi v prihodnje sprostili v takšni meri, da se bomo od naših devetošolcev lahko dostojno poslovili, pa čeprav brez valete.


OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

Kako ste se v šoli pripravili na pouk v spremenjenih razmerah?

Mojca Lazar Doberlet: V skladu z navodili MIZŠ, ZRSŠ in NIJZ z oblikovanjem manjših skupin učencev za pouk, s pripravo spremenjenih pravil hišnega reda (protokoli gibanja po stavbi, izvajanja rednega in razširjenega programa šole …), z opremo šole s preventivnimi napisi, označbami in zaščitnimi sredstvi, s ponovno zaposlitvijo skupine strokovnih delavcev za delo v šoli itd.

Imate dovolj prostora, imate dovolj učiteljskega kadra?

MLD: Imamo; se prilagajamo in zraven učimo.

Kako poteka pouk od doma, s kakšnimi težavami so se spopadali učitelji, učenci, starši?

MLD: Izobraževanje od doma poteka sedaj že po ustaljenem načinu, večinoma preko šolske spletne strani in telefonov. Za celotno družbo je situacija nova, nepoznana do sedaj, poklicni izzivi pa se prepletajo z zdravstveno zaskrbljenostjo. V preteklih dneh, tednih, je bila pač v prvi vrsti skrb za zdravje, temeljna znanja, ki jih učenci niso uspeli pridobiti, jim bomo skušali pomagati pridobiti, ko se, bodisi to ali naslednje šolsko leto, vrnejo v šolske klopi.

Mnogi starši so bili zaposleni s svojo službo, skrbjo za ostale družinske člane in še vpeti v pomoč pri preverjanju ali pomoči pri opravljanju dela za šolo. Najtežje je bilo seveda s tistimi najmlajšimi otroki, ki še niso vešči samostojnega učenja, samostojnega dela z računalniki ipd. Težje je tudi v družinah z manj možnostmi.

Kaj dobrega ste lahko kot šola potegnili iz te izkušnje?

MLD: Solidarnost, strpnost, iskanje alternativnih možnosti, učenje kompetenc in veščin za 21. stoletje. Za natančnejše analize pa bo potrebno še nekaj časa.

Boste skušali devetošolcem nekako pričarati vsaj delno nadomestilo za valeto in zaključek šolanja?

MLD: Da.


OŠ Tončke Čeč

Kako ste se v šoli pripravili na pouk v spremenjenih razmerah?

Katarina Pajer Povh: Na pouk smo se pripravili v skladu s priporočili in smernicami MIZŠ, ZRSŠ in NIJZ-ja.

Imate dovolj prostora, imate dovolj učiteljskega kadra?

KPP: Za obseg učencev, ki v ponedeljek pričnejo s poukom na šoli, imamo v skladu s smernicami MIZŠ, ZRSŠ in NIJZ zadostno število učiteljev in dovolj prostora.

Kako poteka pouk od doma, s kakšnimi težavami so se spopadali učitelji, učenci, starši?

KPP: Izobraževanje na daljavo poteka dokaj uspešno. V začetku smo priskrbeli nekaj računalnikov, ki so jih podarili občani, za učence, da so sploh lahko začeli z delom na daljavo. Zavedati se moramo, da so pogoji za delo od doma pri učencih zelo različni, prav tako so učenci različno motivirani za učenje od doma. Učitelji z vsemi navezujejo stike, skušajo ohranjati dobre odnose in pozitivno motivacijo tako z učenci kot tudi s starši.

Kaj dobrega ste lahko kot šola potegnili iz te izkušnje?

KPP: Vso obdobje izobraževanja na daljavo je bilo stresno tako za učence in starše, kot tudi za učitelje. Učitelji so izjemno hitro prilagodili svoje delo situaciji, ki nas je vse presenetila. Pomembno se nam zdi, da smo ohranili zaupanje učencev in staršev v šolo, da smo ohranili dobre odnose in sodelovanje. Starši so se izkazali kot zelo dobri podporniki učiteljem, za kar se jim iskreno zahvaljujemo. Vsi skupaj smo delovali enotno za dobrobit otrok. Menim tudi, da smo zaradi epidemije in drugačnega načina dela, vsi zelo napredovali v računalniških kompetencah.

Boste skušali devetošolcem nekako pričarati vsaj delno nadomestilo za valeto in zaključek šolanja?

KPP: Kreativni učitelji že imajo inovativne ideje, torej lahko samo rečem, da se bomo vsekakor potrudili, da se devetošolci poslovijo od osnovnošolskih let na (stanju) primeren način.


OŠ Ivana Skvarče Zagorje

Kako ste se v šoli pripravili na pouk v spremenjenih razmerah?

Kristina Renko: Priprave na pouk v spremenjenih razmerah so intenzivno potekale v preteklem tednu. Pri načrtovanju smo upoštevali priporočila in navodila MIZŠ in NIJZ.

Imate dovolj prostora, imate dovolj učiteljskega kadra?

KR: Prostora je dovolj, pri učiteljskem kadru pa je bilo potrebno kar nekaj manevriranja, da lahko spoštujemo poleg že prej omenjenih priporočil in navodil tudi priporočila ZRSŠ glede izvajanja vzgojno – izobraževalnega procesa.

Kako poteka pouk od doma, s kakšnimi težavami so se spopadali učitelji, učenci, starši?

KR: Pomembni sta pozitivna naravnanost in fleksibilnost vseh vpletenih. V teh tednih smo se vsi naučili marsikaj in razvili nove kompetence, s čimer bo potrebno nadaljevati tudi v prihodnje. Sodelovanje na relaciji učenci, starši, šola je ključnega pomena ne le za uspešno delo in dobro počutje, ampak tudi za premagovanje ovir, ki jih prinaša izvajanje pouka na daljavo ter iskanje učinkovitih ali vsaj sprejemljivih rešitev.

Kaj dobrega ste lahko kot šola potegnili iz te izkušnje?

KR: Med dobrimi stvarmi je potrebno izpostaviti nastajanje didaktičnega in drugega gradiva v kombinaciji z novimi pristopi ter krepitev medsebojne povezanosti vseh, ki smo del OŠ Ivana Skvarče.

Boste skušali devetošolcem nekako pričarati vsaj delno nadomestilo za valeto in zaključek šolanja?

KR: Iščemo možnosti, da bi, z upoštevanjem priporočil in navodil MIZŠ in NIJZ, našim devetošolcem omogočili slovo od osnovne šole, ki jim bo ostalo v lepem spominu.


OŠ Toneta Okrogarja Zagorje

Kako ste se v šoli pripravili na pouk v spremenjenih razmerah?

Nataša Grošelj: Na šoli smo pripravili načrt dela na podlagi smernic in priporočil NIJZ-ja, ZRSŠ-ja in MIZŠ-ja. Oblikovali smo manjše učne skupine, kjer je bilo to potrebno, zagotovili primerne učilnice, da so učenci v klopeh na primerni razdalji za čas, ko bodo v učilnicah. Razdelili smo tudi uporabo zunanjih površin. Ker nam prostor to dopušča, smo organizirali tri vstopne točke v šolo: vhod za 1. razred, vhod za 2. razred in vhod za 3. razred. Iz zbranih prijav ugotavljamo, da je v oddelkih OPB manj učencev, kot jih je sicer, zato tudi tu nismo imeli večjih težav pri organiziranju skupin. Tudi kosil je manj. Kosila bomo razdeljevali v treh skupinah z zamikom. Pri organizaciji smo sledili že omenjenim smernicam in priporočilom, a kljub temu smo ostajali človeški.

Imate dovolj prostora, imate dovolj učiteljskega kadra?

NG: Na naši šoli nimamo težav s prostorom, delo pa smo tudi uspeli organizirati s kadrom, ki smo ga imeli na razpolago.

Kako poteka pouk od doma, s kakšnimi težavami so se spopadali učitelji, učenci, starši?

NG: Šole v naši občini smo se že na začetku odločile, da s poukom na daljavo startamo s 23. 3. in ne s 16. 3. Tako smo si prvi teden vzeli čas, da smo v miru organizirali vse potrebno. Za namen pouka na daljavo smo postavili spletno e-učilnico, kamor ves čas pouka na daljavo obešamo spletna gradiva. Brez težav in prilagoditev seveda ni šlo. Največ težav je bilo pri tehničnih zmogljivostih doma. S posojanjem naše opreme in s pomočjo občine smo postopoma tudi te težave odpravljali. Učitelji so po prvem tednu poučevanja na daljavo uspešno prilagodili količino gradiva. Postopoma so se vpeljevala tudi video srečanja učiteljev z učenci. Glede na rezultate ankete, ki smo jo izvedli v prvem in drugem tednu našega pouka na daljavo, smo imeli s strani staršev nekaj pripomb, predlogov, predvsem pa so našo organizacijo pohvalili. Pri organizaciji pouka na daljavo nismo uporabili klasični urnik, pač pa gradiva objavljamo v dveh tedenskih sklopih: v nedeljo za ponedeljek in torek, v sredo za četrtek in petek. Sreda je namenjena komunikaciji z učitelji in povratni informaciji. Za takšen način smo se odločili, ker smo se zavedali, da nimajo vsi učenci starše dopoldan doma. Tako so lahko časovno načrtovali šolsko delo doma. Večina naših učencev je zelo dobro odzivna ves čas pouka na daljavo in zaslužijo si pohvalo. Učitelji so se zelo hitro in dobro prilagodili takšnemu načinu poučevanja in dela od doma. Uvedli smo redne ponedeljkove video pedagoške konference, kjer smo sproti reševali pomisleke, težave in snovali nove ideje. Kljub povečanemu in novemu načinu dela, smo uspeli organizirati oblačno zbornico in središče, kjer se redno srečujemo (Microsoft Teams). Učitelji so s tem orodjem zelo zadovoljni.

Kaj dobrega ste lahko kot šola potegnili iz te izkušnje?

NG: Lagala bi, če bi rekla, da nam je ta čas prinesel samo slabo. Daleč od tega. Naši učenci so pokazali, koliko IKT znanja dejansko imajo, da delajo za šolo, če tudi niso pri vsem ocenjeni. Učitelji so marsikaterega učenca spoznali v boljši luči, kot bolj samostojnega, delovnega, kot pa so jih poznali prej iz šolskih klopi. Učitelji so naredili številne pozitivne premike v svojem strokovnem razmišljanju, saj jih je situacija prisilila, da so stopili iz cone rutine, v cono novih idej in odkrivanj. Kolektiv se je, kljub oddaljenosti, med seboj še bolj povezal. Fleksibilnost je sedaj v ospredju. Učitelji svoje strokovno delo sedaj še bolj ciljno načrtujejo, nabralo se je kar nekaj novih načinov za pridobivanje ocen. Ker smo bili primorani zmanjšati obseg obravnavane snovi, je bil sedaj čas, da se zmanjša količina mogočega balasta pri snovi posameznih predmetov. Učitelji so pridobili ogromno novega IKT znanja. Na tem mestu moram res pohvaliti svojo ekipo.

Boste skušali devetošolcem nekako pričarati vsaj delno nadomestilo za valeto in zaključek šolanja?

NG: Na šoli že iščemo, na kakšen način bi, kljub omejitvam, vendarle lahko nadomestili klasično valeto in zaključek šolanja. Seveda čakamo, da se nam v šolskih klopeh pridružijo naši devetošolci, da še sami dajo kakšno idejo. Vendarle gre za njihov dogodek.


OŠ Ivana Kavčiča Izlake

Kako ste se v šoli pripravili na pouk v spremenjenih razmerah?

Tatjana Krautberger: Priprave na pouk so potekale v skladu z usmeritvami NIJZ, MIZŠ, ZRSŠ, Občino Zagorje ob Savi, s sodelovanjem učiteljev, ki bodo pričeli s poučevanjem v razredu. Pogovarjali in sodelovali smo tudi ravnatelji šol v občini in širše v Zasavju.

Imate dovolj prostora, imate dovolj učiteljskega kadra?

TK: Ob uvajanju prve triade in čez en teden tudi 9. razreda imamo zagotovljene prostore in tudi kader. V primeru, da bi začeli s poukom in enakimi prostorskimi zahtevami, priporočili, pa takih pogojev v šoli nimamo. Tudi učitelje bi morali bolj obremeniti z več pedagoškimi urami zaradi izvajanja pouka v manjših učnih skupinah.

Kako poteka pouk od doma, s kakšnimi težavami so se spopadali učitelji, učenci, starši?

TK: Pouk od doma poteka preko različnih platform, medijev in aplikacij – Teams, elektronske pošte, spletnih učilnic. Učitelji so pri izbiri avtonomni in se prilagodijo na zmožnosti. Začetne težave ob uvedbi pouka na daljavo smo premagovali skupaj in s trudom vseh – učiteljev, učencev in staršev – pri tem smo bili uspešni.

Kaj dobrega ste lahko kot šola potegnili iz te izkušnje?

TK: Zmoremo se hitro povezovati, si med seboj še bolj pomagati in sodelovati ter se hitro prilagoditi novim razmeram. Pri delu na daljavo so učitelji v novih razmerah pokazali še več novih načinov in inovativnosti ter ustvarjalnosti pri pedagoškem delu in pri ohranjanju povezanosti z učenci. Ob delu so (smo) pridobili dodatne in nove veščine ter spretnosti pri uporabi in komunikaciji z IKT tehnologijo.

Boste skušali devetošolcem nekako pričarati vsaj delno nadomestilo za valeto in zaključek šolanja?

TK: Če bo le možno bomo poskušali šolsko leto in zaključek osnovnošolskega dela izpeljati kar se da lepo, spodbudno. Vse je še odvisno od smernic in priporočil … Kaj bo jutri, se še ne ve?!


OŠ dr. Slavka Gruma

Kako ste se v šoli pripravili na pouk v spremenjenih razmerah?

Zoran Kvartič: Šola deluje po navodilih MIZŠ in priporočilih ZRSŠ in NIJZ

Imate dovolj prostora, imate dovolj učiteljskega kadra?

ZK: Za sprejem učencev 1., 2., 3. in 9. razreda šola razpolaga z dovolj prostora in učiteljskega kadra. Za sprejem posebnega programa vzgoje in izobraževanja, šola ne more izvajati vzgojno izobraževalnega dela po priporočilih NIJZ.

Kako poteka pouk od doma, s kakšnimi težavami so se spopadali učitelji, učenci, starši?

ZK: Pouk na daljavo poteka v skladu z navodili MIZŠ.

Kaj dobrega ste lahko kot šola potegnili iz te izkušnje?

ZK: NNNP – včasih smo temu dejali, nič nas ne sme presenetiti.

Boste skušali devetošolcem nekako pričarati vsaj delno nadomestilo za valeto in zaključek šolanja?

ZK: Šola bo delovala glede na navodila MIZŠ in priporočila ZRSŠ in NIJZ, kako bo pa izpadlo, se pa pustimo presenetiti.

MP

Foto: arhiv Savus