Na današnji dan leta 1834 se je v Tržiču rodil Peter Gross, šolnik, pisatelj, organist in ljubiteljski vrtnar, ki je na prelomu stoletja pomembno oblikoval življenje v Zagorju ob Savi. Med drugim je z bratom Jakobom močno vplival na to, da so v Zagorju leta 1875 zgradili šolo.

Peter Gross se je rodil 17. februarja 1834 v Tržiču. Štiri razrede ljudske šole je obiskoval v rojstnem kraju. Nato je eno leto obiskoval preparandijski tečaj v Idriji. Maturiral je leta 1858.

Učiteljeval je v Dorneku, Šturijah, na Bohinjski Beli, v Št. Vidu pri Stični in v Zgornjih Gorjah. Leta 1874 je dobil mesto nadučitelja v Zagorju ob Savi. V Zagorju je delal do upokojitve, upokojil se je kot nadučitelj oktobra leta 1900.

V Zagorju ob Savi je bil župnik njegov brat Jakob. Skupaj sta si prizadevala, da se je leta 1875 zgradila šola. V farni cerkvi je bil dolga leta organist, bil je tudi vnet vrtnar.

Literarno se je udejstvoval že v mladih letih. Pesmi je objavljal v Učiteljskem tovarišu in Vrtcu. Nekatere so našle pot v šolska berila. V Vrtcu je od leta 1871 dalje objavljal črtice in povesti za mladino z moralnimi nauki. Za Slovenske večernice za leto 1861 je napisal povest Jošt (za »kmečke ljudi«). V Koledarju družbe sv. Mohorja za leto 1865 je objavil pesnitev Križ sredi gozda. Nekaj narodnih pravljic je objavil v Zori, letnik 1874-75. V Učiteljskem tovarišu je objavljal pedagoške članke.

Peter Gross je umrl dan po rojstnem dnevu, 18. februarja 1913, v Zagorju.

MP

Foto: Fran Vesel, Slovenski etnografski muzej, staro Zagorje

Žal nismo našli fotografije Petra Grossa. /Veseli bi bili, če bi nam kdo, ki ima njegovo fotografijo, le-to poslal na naš naslov: info@savus.si./

Literatura

Janko Šlebinger, Slovenski biografski leksikon, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013

Lucijan Adam, Mestna knjižnica Kranj, Obrazi slovenskih pokrajin, 2009, 2020