Na današnji dan se je leta 1932 v Polšini pri Trojanah rodil publicist, kulturno prosvetni delavec, pesnik in pisatelj Nande Razboršek. Njegovo pravo ime je bilo Fortunat. Služboval je na OŠ v Toplicah v Zagorju, kjer je poučeval slovenski jezik in književnost, od leta 1982 do leta 2004, ko se je upokojil, pa je bil direktor Delavskega doma v Zagorju. Štirideset let je bil predsednik Slikarske kolonije Izlake – Zagorje in sodeloval pri mnogih likovnih in nelikovnih razstavah v Delavskem domu Zagorje in v Medijskih toplicah. Umrl je marca 2010 v Zagorju.

Nande Razboršek (njegovo pravo ime je bilo Fortunat) se je rodil 18. oktobra 1932 v Polšini pri Trojanah v občini Zagorje ob Savi.

Šolanje in kariera

Osnovno šolo je obiskoval v Šentgotardu, nižjo gimnazijo v Zagorju, srednjo šolo in fakulteto v Ljubljani. Po končanem študiju slovenskega jezika in srbohrvaščine na Filozofski fakulteti v Ljubljani je svojo poklicno pot pričel kot učitelj na OŠ v Toplicah v Zagorju, kjer je poučeval slovenski jezik in književnost. Od leta 1982 do leta 2004, ko se je upokojil, je bil direktor Delavskega doma.

Publicist

Bil je vsestranski kulturni delavec, publicist, pesnik in pisatelj. Ukvarjal se je s pisanjem satiričnih basni (Obe strani medalje) in podlistki v stanovskem časopisu Prosvetni delavec (Lajanje v Luno, Pišem v pesek, Bob ob steno, Umivanje zamorca …). Objavljal je tudi v satiričnem časopisu Pavlika pod skupnim naslovom Petelin na gnoju. Njegovi drugi pisni izdelki so bili objavljeni v uprizorjenih oblikah: gledališki na različnih prireditvah (Barona Janeza obisk na Medijskem gradu na Izlakah, Grajske štorije na gradu Gamberk, Furmanska romanca na Brišah, Vaška idila na Vačah, otroške igrice – dramatizacije).

Besedila z likovnega področja so bila objavljena v številnih zloženkah, s prispevki je sodeloval pri monografijah in zbornikih (Tone Leskovšek, 40 let Slikarske kolonije Izlake – Zagorje, Prešernovi nagrajenci Slikarske kolonije Izlake – Zagorje,  50 let Glasbene šole Zagorje : 1946-1996) ter drugih knjigah in brošurah (Drobni spomini na veliko vojno : 1914-1918, Zagorski oktet : 20 let, Zagorsko steklo, Najlepši čas, mladosti čas!, petnajst revij slovenskega mladinskega zborovskega petja v Zagorju ob Savi : 1968-1996, Čemšenik: okolje prijaznega turizma, Delavski pihalni orkester Zagorje : 1861-1991). Uredil je prvo zasavsko upokojensko pesniško zbirko Večerna rosa in napisal brošuro o zagorskih čebelarjih. Delno je sestavil tudi brošuro o Glasbeni šoli.

Pesnik

Bil je pisec glasbenih besedil, ki so jih uglasbili skladatelji zabavnih in narodnozabavnih melodij. Sodeloval je z ansamblom Zasavci, ansamblom Francija Lipičnika, z Igorjem Podpečanom ter drugimi. V Sepetovo melodijo za radijsko Prizma optimizma je prispeval okoli 70 besedil o različnih krajih po Sloveniji. Nekatera njegova glasbena besedila so bila nagrajena: Moč pesmi, Pregnane ptice, Bršljanov lok.

Za časa življenja ni izšla nobena samostojna pesniška zbirka Nandeta Razborška, niti niso v knjižni izdaji zbrani njegovi drugi teksti. Nekaj njegovih pesmi je izšlo v pesniški zbirki Šlemunga (še pesmi Vlada Garantinija in Vlada Poredoša). Njegova pesniška zapuščina je bogata, saj ni pisal le besedila, ampa tudi ljubke otroške izštevanke, intimne mladostnih pesmi, zbadljivke in satirične pesmi, pa tudi angažirane verze. V njegovem pesniškem opusu najdemo 20 bajk iz Zagorja (zbirko je sam uredil) in pesmi na temo rudarjenja, ki jih je uredil Roman Rozina.

Predsednik slikarske kolonije

Štirideset let je bil predsednik Slikarske kolonije Izlake – Zagorje, ki jo je tudi organiziral. Sodeloval je pri mnogih likovnih in nelikovnih razstavah v Delavskem domu Zagorje in v Medijskih toplicah.

Monografija

Ob 60 letnici Delavskega doma Zagorje, ki ga je tako dolgo vodil, je izšla njegova monografija, ki jo je napisal pisatelj in publicist Roman Rozina. Avtor monografije na dvesto straneh niza poglavja, ki predstavljajo delo in življenje tega zaslužnega kulturnega delavca iz Zagorja, njegove pesmi in druga besedila ter nekaj dokumentarnih fotografij.

Umrl je 21. marca 2010 v Zagorju ob Savi. Pokopan je v Šentgotardu pri Trojanah.

Marko Planinc

Foto: OSP, monografija Nande Razboršek

Dela

Osebna bibliografija (COBISS)

Viri in literatura

Roman Rozina, monografija Nande Razboršek, Delavski dom Zagorje, 2020

Urška Kurež, Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi, Razboršek Nande, Obrazi slovenskih pokrajin, 2017

Vito Poredoš, Nande Razboršek in Grajske štorije na gradu Gamberk, diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, Oddelek za slovenistiko, 2014

Marko Planinc, Bergmandelc, Savus (spletna stran), 2021

 


 

Prejšnji članekNa današnji dan: Vida Taufer
Naslednji članekDanes dogaja