četrtek, 18 julija, 2024

Iz te kategorije

Na današnji dan: Franc Pust

Na današnji dan, 13. avgusta 1814, se je rodil Franc Pust, prvi župan moderne občine Trbovlje. Županoval je od leta 1850 do svoje smrti leta 1871. V tem času so se Trbovlje hitro razvijale. V času njegovega županovanja so v Trbovljah zgradili prvo pravo šolo, postavili žardarmerijo, Trbovlje so takrat dobile tudi prvega stalnega zdravnika.

Oče Franca Pusta, prav tako Franc, je bil doma iz Prapretna nad Hrastnikom. Leta 1814 je na dražbi kupil 32 oralov veliko Delovčevo posestvo blizu župnijske cerkve svetega Martina v Trbovljah. Od takrat se to posestvo imenuje Pr’ Kobac. Verjetno so Pustovi to ime prinesli s seboj.

Franc Pust se je rodil 13. avgusta 1814. Imel je skromno formalno izobrazbo. Obiskoval je samo trboveljsko osnovno šolo. Veliko znanja je dobil od takratnega trboveljskega župnika Grošlja, ki je bil dober pravnik. Pust je bil miren in premišljen, diplomat z avtoriteto med prebivalstvom. Leta 1837 je prevzel vodenje kmetije. Pred oblikovanjem modernih občin je opravljal naloge oberrihtarja. Njegovo županovanje sovpada s časom velikih sprememb, ki so se zgodile po revolucionarnem letu 1848. Nastale so moderne občine. Volilno pravico so imeli le tisti, ki so plačevali davke. Na prvih volitvah leta 1850 je bil Franc Pust izvoljen za župana, postal je prvi župan moderne krajevne občine Trbovlje, ki je nastala z združitvijo katastrskih občin Trbovlje, Knezdol, Sveti Lenart (Hrastnik), Ojstro in Sveti Marko. Takratna občina Trbovlje je zajemala območje današnje občine Trbovlje in Hrastnika severno od Save in brez Dola pri Hrastniku.

Ker občina ni imela svojih prostorov, je Franc Pust uradoval na svoji kmetiji Pr’ Kobac. Županoval je dvajset let, vse do smrti leta 1871. V letih njegovega županovanja je v Trbovljah služboval kot župnik zaveden Slovenec in pesnik Jožef Hašnik. Hašnik se je zavedal, da kraj, katerega prebivalstvo se je z delovanjem rudnika nenehno povečevalo, potrebuje novo šolsko poslopje in stalnega učitelja. Do takrat so imeli pouk v zasebnih hišah. Pogoji za učenje in delo so bili nemogoči, učitelji niso bili zainteresirani za poučevanje v Trbovljah, otroci pa niso prihajali redno k pouku. Hašnik je videl, da so trboveljski otroci surovi in divji in potrebujejo pouk in šolsko vzgojo. Prepričal je župana Franca Pusta, da je občina obnovila in dozidala poslopje v neposredni bližini župnijske cerkve svetega Martina. Gradbena dela so zaključili leta 1862. Šola je dobila stalnega učitelja. V tej stavbi je delovala osnovna šola vse do leta 1901, ko so zgradili novo stavbo (sedanjo OŠ Ivana Cankarja).

V času Pustovega županovanja se je z zgraditvijo južne železnice Dunaj – Trst, ki je posledično pomenila tudi vse večjo proizvodnjo premoga, Trbovlje hitro razvijalo. Število prebivalcev se je naglo povečevalo. Zaradi tega so v občini pričeli ustanavljati službe, ki so bile potrebne za nemoteno delovanje moderne občine, npr. stalno žandarmerijo, mesto je dobilo tudi stalnega zdravnika.

Francu Pustu se je marca leta 1871 zmešalo in 9. marca 1871 je storil samomor.

Savus

Foto: arhiv Celjskozasavski.si

Isti avtor