torek, 23 aprila, 2024

Iz te kategorije

Medicina dela, prometa in športa

V petek, 22. aprila, so v uporabo predali popolnoma prenovljene prostore Medicine dela, prometa in športa, ki se po novem nahajajo v stavbi ŠD Rudar. Nove prostore v tej stavbi so uredili zaradi prostorske stiske v Zdravstvenem domu Trbovlje. S tem so ubili dve muhi na en mah. Prišli do novih prostorov za medicino dela in sprostili prostore, kjer bodo lahko uredili nujno potrebni center za duševno zdravje odraslih.

Zdravstveni dom Trbovlje in Občina Trbovlje sta skupaj zaključila projekt preureditve prostorov ZMŠT v Rudarju za dispanzer medicine dela prometa in športa. Vrednost del in opreme je 230.000 €, vrednost izdelave projektne dokumentacije, ki jo je pokrila Občina Trbovlje pa dobrih 21.000 €, prav tako se je odpovedala prihodku z naslova najemnin. Zaposlenim sta nove prostore predala v uporabo županja Trbovelj Jasna Gabrič in direktor ZD Trbovlje dr. Denis Tomše.

Dejavnost Medicine dela, prometa in športa ne pomeni samo izvajanja obdobnih zdravniških pregledov, ampak lahko zdravnik, specialist medicine dela prometa in športa zelo tesno sodeluje s podjetji in jim pomaga pri številnih izzivih. Tega se vodilni v podjetjih vedno bolj zavedajo. Vodstvo Zdravstvenega doma Trbovlje ima zato z razvojem dejavnosti medicine dela prometa in športa velike načrte. Spodbudna pa je tudi novica, da bodo nekdanji prostori Medicine dela, prometa in športa še letos preurejeni v prostore Centra za duševno zdravje odraslih, kar bo tudi zelo velika in pomembna pridobitev.

Direktor ZD Trbovlje dr. Denis Tomše: »Na tem prostoru bomo lahko veliko boljše razvijali medicino dela, prometa in športa. To niso le obdobni pregledi delavcev pred zaposlitvijo, pregledi za vozniška dovoljenja in podobno. V zadnjem času postaja vse bolj pomembno sodelovanje zdravnika, specialista, s podjetji v lokalnem okolju. V letošnjem letu je pričela delati specializacijo za medicino dela, prometa in športa naša zdravnica. V roku štirih let bi lahko imeli svojo zdravnico na tem področju, kar bo pomenilo, da bo lahko ambulanta delala v polnem obsegu. Trenutno si pomagamo s pogodbenima zdravnikoma. Naložba nas je veljala 230 tisoč evrov. Nekaj opreme smo preselili, nekaj smo jo kupili na novo, v prihodnjih letih pa nameravamo opremo še posodobiti.«

Županja Jasna Gabrič: »Veseli smo, ker so prostori povsem prenovljeni. Poleti bi radi prenovili še šahovsko sobo v gornjem nadstropju. Potem pa upam, da se bodo našla sredstva še za prenovo spodnjega dela, kjer bomo uredili prostore za družabno življenje športnikov, ki domujejo v tej stavbi. Sicer bi energetska sanacija celotnega kompleksa Rudarja pet let nazaj stala 1,6 milijona evrov. Takrat je bil vložek prevelik in se za naložbo nismo odločili. Morali pa bi se lotiti kompleksne prenove stavb, ne le energetske sanacije.«

Barbara Dolinšek, medicinska sestra v ambulanti Medicine dela, prometa in športa: »Ambulanta obratuje dvakrat tedensko, lahko tudi po dogovoru. Sicer pa letno opravimo okrog tisoč pregledov, tretjina od teh so vozniki, dve tretjini pa v glavnem pregledi za službo. Ko bomo imeli stalnega zdravnika, bomo lahko razširili dejavnost in povabili še kakšno podjetje, kar sedaj ne bi mogli prevzeti.«

MP

Foto: MP in Občina Trbovlje


 

Isti avtor