ponedeljek, 22 julija, 2024

Iz te kategorije

Korona usmerja aktivnosti v šoli

Začelo se je novo šolsko leto. Vsem ravnateljem in ravnateljicam zasavskih osnovnih in srednjih šol ter vrtcev smo poslali nekaj vprašanj ob začetku pouka. Tokrat objavljamo zadnji prispevek iz te serije. Odgovore nam je poslala ravnateljica OŠ Ivana Skvarče Zagorje ob Savi Kristina Renko.

Koliko učencev v šolskem letu 2020/21 obiskuje vašo šolo (in podružnice) in koliko oddelkov ste oblikovali?

V letošnjem šolskem letu je na matični šoli in obeh podružnicah skupaj 588 učencev. Število oddelkov je 27.

Koliko od teh je prvošolcev?

Letošnjih prvošolcev je skupaj 67, od tega jih je na matični šoli 54, na PŠ Čemšenik 5 in na PŠ Podkum 8.

Koliko učiteljev in drugih delavcev dela na vaši šoli v tem šolskem letu?

Skupno število zaposlenih na šoli je 83, vključno z dvema delavcema preko javnih del. Število učiteljev je 54.

Kako ste se pripravljali na novo šolsko leto?

Na šolsko leto smo se pripravljali v skladu s priporočili in navodili MIZŠ in NIJZ glede na naše kadrovske in prostorske možnosti.

Ali se učenci na predmetni stopnji selijo iz razreda v razred?

Pouk je organiziran tako, da se učenci ne selijo iz razreda v razred, ampak se pouk izvaja v matični učilnici. Po uvajalnem 14 – dnevnem obdobju bomo v prihodnjem tednu predvidoma pričeli izvajati obvezne in neobvezne izbirne predmete in še nekatere oblike pouka, ki so bile na začetku okrnjene in se pri tem še naprej držali priporočil in navodil MIZŠ in NIJZ.

Kako ste pripravljeni na morebitno ponovno šolanje na daljavo?

Na morebitno izvajanje pouka na daljavo smo se začeli pripravljati že ob koncu preteklega leta s celovito analizo, evalvacijo pouka na daljavo, ki smo ga opravili od marca do konca maja. Avgust in september izkoriščamo za izobraževanja učiteljev, vzpostavitev enotnega kanala preko aplikacije Teams in krepitev IKT veščin, znanja naših učencev na tehniških dnevih.

Ali ste med počitnicami opravili kakšna naložbena oziroma vzdrževalna dela v svojih šolskih objektih?

Večja naložba je bila gotovo celovita sanacija tal in delno sten v učilnici 2. razreda. Prenovili smo zunanje stopnišče na PŠ Čemšenik. Precej sredstev smo namenili nakupu in posodobitvi pohištva na vseh treh lokacijah. Izvedena so bila tudi običajna vzdrževalna dela, ki jih navadno opravimo med poletnim časom.

Uvajate pri pouku z novim šolskim letom kakšne zanimive novosti?

Novosti so vedno dobrodošle. Lahko so povezane z boljšim počutjem naših učencev, ki pozitivno vpliva tudi na njihovo aktivnost in delo pri pouku ter izven njega (npr. sedalne vreče, visoke grede, kinestetične mize, zofa v knjižnici …). Dejstvo pa je, da v sedanjih spremenjenih razmerah pri uvajanju novosti vedno razmišljamo tudi o njihovi izvedljivosti ter skladnosti s priporočili in navodili MIZŠ in NIJZ, zato bomo letos marsikaj iz obveznega in razširjenega programa organizirali in izvedli v lastni režiji.

MP

Foto: arhiv OŠ Ivana Skvarče Zagorje

Isti avtor