Občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi vsako leto pripravijo več razpisov, v okviru katerih organizacijam in posameznikom na različnih področjih nudijo delno ali popolno financiranje projektov in programov. Trenutno je največ, 10, razpisov na voljo Trboveljčanom, Hrastničani se lahko prijavijo na pet razpisov, Zagorjani pa na štiri.

Hrastnik

V Hrastniku bodo v letu 2020 31.000 evrov namenili sofinanciranju dejavnosti in programov društev, organizacij in združenj v občini. Še tri tisočake več imajo pripravljene za sofinanciranje programov v ljubiteljski kulturi. Kar 67.670 evrov pa bodo namenili sofinanciranju letnega programa športa v občini, 16.000 evrov pa je »težak« javni razpis za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v letošnjem letu. Rok za prijavo na vse te razpise je 31. januar. Do 30. novembra pa je odprt javni razpis za dodelitev sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki bodo v letu 2020 pospeševale kulturni, športni in turistični razvoj ter promocijo Občine Hrastnik.

Trbovlje

V Trbovljah preko javnega naročila iščejo ponudnika za urejanje okolice Ulice 1. junija 4 – ponudnik bo moral pri obnovi ceste uporabiti recikliran asfaltni granulat (rok je 28. januar). Pet tisočakov bodo namenili sofinanciranju socialnega servisa celodnevne povezave preko osebnega telefonskega alarma (rok 31. januar), 16 pa za sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij (rok 22. januar). Objavili so tudi javni poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in projekta s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti, vreden 12.402 evra, in javni poziv za izbiro kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti, vreden 27.540 evrov (rok 6. februar). Preko javnega naročila iščejo tudi izvajalca za investicijsko vzdrževanje cest na odsekih Knezdol in Vasle (rok 16. januar) ter za ureditev križišča državnih cest Bevško-Trbovlje, Latkova vas-Trbovlje in Trbovlje-Hrastnik (rok 14. januar). Preko javnega razpisa bodo z 10 tisočaki sofinancirali male komunalne čistilne naprave (rok 31. december) in dodelili nagrade diplomantom za opravljena zaključna dela v letu 2019 (rok 31. marec).

Zagorje

V Zagorju preko javnih razpisov trenutno prodajajo več nepremičnin (nezazidanih stavbnih zemljišč) v Farčnikovi koloniji: »Gre za območje na platoju desnega nabrežja Kotredeščice in je namenjeno za obrtne, proizvodne in poslovne dejavnosti v zaključeni obrtno-industrijski coni,« so zapisali. Izhodiščna vrednost vseh nepremičnin znaša 36 evrov na kvadratni meter – nekatera zemljišča so naprodaj v kompleksu dveh, druga posamezno. Rok za plačilo varščine pri vseh štirih javnih razpisih je 16. januar.

MD

Foto: arhiv Savus