četrtek, 25 aprila, 2024

Iz te kategorije

Javna predstavitev

Šola na Dolu. Foto Fanči Moljk
Šola na Dolu. Foto Fanči Moljk

Prvotni predlog, naj bi šolo podrli, češ da ne ustreza standardom in da bi obnova zahtevala več denarja kot nova zgradba, ne bo obveljal. Župan Miran Jerič: »Na občini smo si prizadevali poiskati dodatna strokovna mnenja, saj vemo, kaj krajanom Dola šola predstavlja: njihovo identiteto, simbol, dušo kraja.«

Odlična konstrukcija šole

Udeležencem javne predstavitve so zasnove predstavili Tadej Glažar, Vid De Glerijain Iztok Šušteršič. Prisotni, med katerimi je bilo največ staršev, krajanov, nekaj učiteljev in občinskih svetnikov, so slišali slavospev šoli, kakršnega niso pričakovali. Tadej Glažar je dejal, da so bili prijetno presenečeni nad kvaliteto zgradbe, ki je brez razpok, čeprav je preživela nekaj potresov, bombardiranje med vojno, nadzidave … Presenetila jih je zgradba z nosilnimi stenami iz polnih opečnih zidakov velikih dimenzij, kakršnih danes zaradi visoke cene ne uporabljajo več. Prav tako so uporabljali armirani beton, ki je bil takrat še velika redkost. Nekaj podobnega v gradnji ima Nebotičnik, zato predvidevajo, da so sodelovali z njihovimi strokovnjaki, saj so ga gradili v istem času. Pohvalili so tudi terazzo tlake, ki so dobro ohranjeni: »Celo izjemni za šolski prostor.« Všeč so jim tudi visoke učilnice z veliko svetlobe. Okna so dotrajana. Na stanovanjskem traktu je strop nižji, zgradba manj kvalitetna.

Iztok Šušteršič je podrobno predstavil konstrukcijo obnovljene šole, ki bo temeljila na potresni ogroženosti območja oziroma predpisani odpornosti. Udeležence je pri predstavitvi rekonstruirane šole navdušil večnamenski prostor, prostor za sproščanje, nova knjižnica, zbornica … Več kot tretjina šole bo nova. »Taka stavba lahko zdrži še toliko časa kot je zdržala do sedaj – od leta 1930,« so poudarili strokovnjaki.

Vprašanja o obnovi

Obiskovalce je zanimala prometna varnost otrok. Župan je razložil, da veljavni prostorski načrt Dola iz leta 2008 predvideva novo povezavo glavne ceste pri Deželakovi hiši – malo iz centra, kjer načrtujejo tudi trgovski center, z industrijsko cono in navezavo mimo Dolanke . Dosedanja Planinska cesta ob šoli bo pešpot s podhodom pod regionalno cesto za navezavo s centrom Dola. Predlagali so še ureditev tekaške steze, jame za skok v daljavo, ureditev zobne ambulante, povezave z bližnjim vrtcem. Nekateri so pogrešali telovadnico v novi zgradbi. V dosedanji bo knjižnica, namenjena tudi krajanom. Župan je pojasnil, da že zdaj koristijo učenci športne prostore v dvorani Dolanka. »Naša občina ima nadstandard, kar se tiče športnih objektov. Dve dvorani, bazen, stadion … Kaj podobnega nima nobena občina v Sloveniji …« Nekdo je izrazil skrb glede lesa, ki bo prevladoval v novem delu. Ga bo treba kar naprej vzdrževati? Ne bo treba. Treba pa bo paziti pri izbiri pravega lesa in pri impregnaciji.

Župan Miran Jerič daje upaje, da bo pravočasno dokončana vsa prostorska in investicijsko tehnična dokumentacija za gradnjo ter zagotovljeni finančni viri. Zavzeto je poudaril: »Vso energijo in sredstva bomo naslednje leto vložili v pripravo dokumentov in obnovo šole na Dolu, zato v tem času ob potrebni spremembi prostorskega načrta Dola zgolj za območje šole ne bomo odpirali nobenih novih problemov …«

 Fanči Moljk

Prejšnji prispevek
Naslednji prispevek

Isti avtor