Vlada RS je na četrtkovi seji 13. januarja sprejela Nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda. »Sprejem Strategije in čim hitrejši začetek njenega izvajanja je nujen za energetsko preobrazbo Slovenije, obe premogovni regiji in za vse, ki so povezani s premogovno panogo, da čim hitreje in celovito zagotovimo pravičen prehod predvsem za vse prizadete delavce in njihove družine,« so zapisali ob sprejemu na Ministrstvu za infrastrukturo.

Pravičen prehod

Strategija v središče postavlja pravičen prehod dveh slovenskih premogovnih regij: Savinjsko-Šaleške (SAŠA) regije in Zasavske regije. V letu 2033 naj bi Slovenija (najpozneje) prenehala z rabo premoga za proizvodnjo električne energije. V strategiji so zapisali, kako naj se odvije proces celovitega družbenega in gospodarskega prestrukturiranja obeh regij, identificira ustrezne finančne vire na nacionalni in EU ravni ter način upravljanja procesa pravičnega prehoda ter z vidika varovanja in ohranjanja okolja ter ustvarja sinergije pri izvajanju pravičnega prehoda med regijama, preko skupnih projektov, prenosa dobrih praks in izkušenj.

Od spodaj navzgor

Pri pripravi Strategije so uporabili pristop »od spodaj navzgor«, ki je aktivno vključeval ključne deležnike iz obeh regij. »Prek intervjujev, terenskih obiskov, fokusne skupine, individualnih in skupinskih javnih in nejavnih posvetovanj ter širše operativne skupine ministrstva in medresorske vladne skupine so svoje poglede, podatke in mnenja delili predstavniki sindikatov, občin, nevladnih organizacij, regionalnih in območnih razvojnih agencij, formalnega in neformalnega izobraževanja, energetske družbe, gospodarstva, ministrstev, državnih agencij, inštitutov in evropskih institucij,« so zapisali v obrazložitvi na Ministrstvu za infrastrukturo.

248 milijonov

Strategija se lahko začne izvajati po dokončnosti odločbe, ki določa okoljsko sprejemljivost izvedbe strategije. »Z jasno odločitvijo o procesu pravičnega prehoda in časovnici opuščanja rabe premoga bo Republiki Sloveniji in obema premogovnima regijama omogočen neoviran dostop do sredstev Sklada za pravičen prehod, v okviru katerega se Sloveniji v obdobju 2021 do 207 namenja 248,38 mio evrov (v tekočih cenah),« še pravijo na Ministrstvu za infrastrukturo.

Kaj pomeni za Zasavje?

»Strategija je bila sicer pripravljena že pred približno pol leta, vendar je do včeraj čakala na sprejem na Vladi RS. V GZS, Zasavski gospodarski zbornici pozdravljamo sprejetje dokumenta, ki predstavlja temelj za črpanje evropskih sredstev za prestrukturiranje Zasavja kot nekdanje premogovne regije v kontekstu pravičnega prehoda. To pomeni, da bodo imeli deležniki z različnih področij iz obeh regij (Zasavske in Savinjsko-Šaleške) v obdobju do leta 2027 možnost počrpati dobrih 248 milijonov evrov. Točen finančni razrez med obema upravičenima regijama še ni jasno definiran. Naša podjetja vsekakor nestrpno pričakujejo objave vseh javnih razpisov in pozivov različnih ministrstev, da čim prej začnejo uresničevati projektne namere, ki so jih sicer predlagali že pred dobrim letom in pol,« pa je povedala ob sprejemu direktorica Zasavske gospodarske zbornice Tjaša Polc.

Savus

Foto: Branko Klančar (naslovna), osebni arhiv