Gospa županja, katere so tiste naloge, ki ste si jih letos pri vodenju občine zadali kot prednostne?

Predvsem seveda to, da bomo zaposleni držali skupaj in dobro delali, tako kot smo do sedaj. Če me sprašujete v smislu projektov, si pa gotovo želimo, da bi na pomlad v okviru evropskega projekta zabrneli stroji v centru mesta. Da se letos tudi izvede Pobeg iz rudnika. Tudi nekateri lokalni cestni odseki so potrebni obnove. Proračun je letos zelo velik. Zaključuje se triletni projekt prenove Cankarjeve šole – uredili bomo zadnji del igrišča. Potem bo obnova končana. Dobili smo evropska sredstva za vzpostavitev sistema izposoje električnih koles. Naj poudarim, da teh evropskih sredstev ne moreš “prestavljati”, npr. v ceste ali kam drugam, ker so namenska. Ali jih namenimo nadgradnji sistema električnih koles ali pa jih pač pustimo v Ljubljani. Tega včasih ljudje ne razumejo in pravijo: »Zakaj pa tega rajši ne zapravite za ceste?« Ker ni to mogoče. Letos bo pri knjižnici zgrajeno tudi dvigalo za uporabnike knjižnice, za uporabnike zavoda za zaposlovanje, ki je tudi v tej stavbi, in ostale. Urejali bomo, tudi za to smo dobili evropska sredstva, avtobusne postaje v Gabrskem. Urejali bomo tudi pokopališče v Gabrskem. Vesela sem, da se projekt izgradnje predora končno premika v fazo izvedbe. Pričenjamo s pripravo dokumentacije, kot koordinator je bila izbrana Družba za razvoj infrastrukture.  Letos bomo začeli s prvimi koraki v tej smeri. Tudi drugi del parka bomo uredili – lansko leto smo uredili parkirišče, letos bomo uredili park v delu mesta, kjer ga do sedaj še ni bilo.

Kje?

Na Neži. S tem zaključujemo z izgradnjo kotičkov za druženje, kakršnega ima zdaj vsak del mesta – prostor za druženje, igrišče in še kaj. Istočasno pa pripravljamo dokumentacijo za štiri evropske projekte, kjer imamo možnost biti uspešni na razpisih: Zasavski podjetniški inkubator, prenova industrijske cone Nasipi, kanalizacijski sistem znotraj aglomeracije in kolesarske poti.

Ste zadovoljni s krožiščem pri Sušniku?

Le čevlje sodi naj kopitar. Jaz v tem primeru nisem kopitar, torej nisem projektant, ki je to projektiral, ki se je izobraževal, ki ga zavezujejo določeni zakoni in pravila, zato tega ne bom komentirala. Oni so tisti, ki odgovarjajo – tako za varnost kot za izvedbo. Vsak mora opraviti svoje delo. Kot voznica lahko rečem, da normalno zvozim krožišče, s tega vidika nimam pritožb. Kar se tiče pa skulpture, nekateri pravijo, da je tobogan. Mogoče si bodo malo premislili na pomlad, ko bo tam tekla voda. Gre za val, skulpturo, ki predstavlja val nove dobe, novih projektov, nove ere. Po njem bo tekla voda, ki bo krožila kot ekosistem in hkrati ponazarjala Savo, ki povezuje vse zasavske občine in Slovenijo od zahoda proti vzhodu. Pod skulpturo bodo še beli kamni, ki naj bi sicer predstavljali premog, a bodo bele barve, ker se zdaj iz globin premikamo na svetlobo, na površje. Okrog so manjši zeleni pasovi, ki nakazujejo in simbolizirajo zeleno hribovje, ki obdaja našo dolino.

Česa si v občini želite za ljudi? Katere stvari mislite, da morate dolgoročno spremeniti ali pa urediti, da bodo ljudje bolj zadovoljni ali pa, da se bodo ostajali in se celo priseljevali v Trbovlje?

Na prvem mestu so seveda zaposlitve, v tem primeru moramo biti v dobro podporo gospodarstvu, zato tudi delamo na industrijskih conah, na pridobivanju novih zemljišč, ki bi jih lahko komu ponudili za izvajanje dejavnosti – to je prva stvar. Druga stvar je, da je kvaliteta bivanja čim večja – tako zdravo okolje kot vse storitve, ki jih okolje nudi občanu, torej kvalitetni vrtci, šole, igrišča, prostori za rekreacijo. Tudi cestne povezave morajo biti dobre, tukaj sem vesela projekta izgradnje predora, ki zdaj lepo napreduje. Še ena pomembna stvar je, ki ji bo občina v prihodnje namenila več pozornosti – pridobivanje novih stanovanj. Stanovanjski fond, ki ga imamo, je namreč v povprečju star 60 let.

Marko Planinc