Občina Hrastnik vsako leto podeli naziv častnega občana oziroma občanke. Naziv pripade osebi, ki je s posebnim dejanjem, delom ali zaslugami poskrbela za izjemen prispevek k razvoju, ugledu ali uveljavljanju Hrastnika v državi ali v svetu. Poleg priznanja častni občan oziroma občanka prejme denarno nagrado v višini treh povprečnih slovenskih neto plač v preteklem letu.

V Hrastniku poleg naziva častnega občana podeljujejo tudi zlato, srebrno in bronasto priznanje občine – prvo za življenjsko delo ali za vrhunske uspehe, drugo za zelo pomembne dosežke v zadnjem obdobju, tretje pa za enkratne uspehe v zadnjem obdobju. Prejemnik zlatega priznanja poleg listine dobi še dvainpolkratnik povprečne slovenske plače v zadnjem letu, prejemnik srebrnega dvakratnik, prejemnik bronastega pa eno povprečno slovensko plačo v zadnjem letu.

Častnega občana ali občanko bodo letos imenovali tudi v Trbovljah. Naziv prejme občan ali občanka Trbovelj za posebne zasluge in izjemne dosežke na različnih področjih, pomembnih za razvoj občine. Naziv lahko izjemoma dobijo tudi drugi državljani Slovenije in celo drugih držav, če so s svojim delom pomembno prispevali k razvoju in ugledu občine. Poleg kipca častni občan prejme tudi denarno nagrado v višini ene minimalne plače v RS v preteklem letu.

Za druge pomembne dosežke, ki so prispevali k razvoju, ugledu in uspehu Trbovelj, občina podeljuje Prvojunijsko nagrado. Iz izbora so izvzeti kulturni in umetniški dosežki, lahko pa nagrado poleg posameznikov dobi tudi podjetje, zavod, organizacija, društvo, skupina ali združenje. Poleg listine in skulpture občina prejemnika nagradi tudi z denarno nagrado v višini ene minimalne plače v RS za preteklo leto.

Rok za oddajo prijav na razpis v Trbovljah je 21. marec, v Hrastniku pa 31. marec.

Savus

Foto: Branko Klančar