Nadzorni svet Komunale Trbovlje, ki ga vodi predsednik Jože Klanšek, je za novega direktorja izbral Igorja Glušiča. Glušič ima izkušnje z vodenjem komunalnega podjetja, saj je bil direktor JKP Žalec.

»Nadzorni svet Javnega podjetja Komunala Trbovlje je na svoji 8. redni seji 18. avgusta 2022 soglasno imenoval kandidata Igorja Glušiča za direktorja podjetja. Mandat novemu direktorju začne teči 1. septembra 2022 in traja štiri leta,« je sporočil predsednik nadzornega sveta Komunale Jože Klanšek.

Nadzorni svet Javnega podjetja Komunala Trbovlje je v letu 2022 objavil razpis za direktorja podjetja. Na prvo objavo razpisa ni prispela nobena pravilno vložena prijava. Ponovljeni razpis je bil uspešnejši, saj je prispelo šest pravočasnih in pravilno vloženih prijav. Po pregledu prijav je nadzorni svet kandidate povabil na razgovor, v drugem krogu pa so na podrobnejšo predstavitev povabili dva kandidata. Na podlagi dosedanjih izkušenj in strokovnega znanja je bil kandidat Igor Glušič soglasno imenovan za direktorja družbe.

Savus

Foto: Youtube