Po dveh letih in pol upoštevanja protikoronskih ukrepov, ki niso dovoljevali obiskovanja enot Slovenske vojske, so hrastniški častniki uspeli izvesti vojaško strokovno ekskurzijo in v sredo, 13. aprila, obiskali Veščinski center Slovenske vojske v Vipavi in Teritorialni polk 1. brigade v Ajševici.

Na ekskurziji se jim je pridružila tudi predsednica Občinskega združenja Borcev NOB Hrastnik Danica Kovač.

Pred vojašnico Janka Premrla Vojka v Vipavi je 22 udeležencev strokovne ekskurzije pričakal predstavnik Veščinskega centra Mitja Močnik. Pred pričetkom ogleda Veščinskega centra jih je pozdravil predsednik Območnega združenja slovenskih častnikov Ajdovščina – Vipava Ivan Rehar in zaželel prijetno bivanje.

Ob ogledu vojašnice JPV jih je sprejel poveljnik Veščinskega centra Jurij Raduha. V učilnici so jim predstavili poslanstvo, strukturo in naloge Veščinskega centra, ter način izvajanja 13-tedenskega temeljnega vojaško strokovnega usposabljanja kandidatov za vojake.

V nadaljevanju so jim prikazali trenažerje, namenjene predvsem pravilnemu merjenju in proženju pri streljanju s pištolo in avtomatsko puško. Trenažer so lahko tudi praktično preizkusili. V vojašnici so si ogledali tudi lepo urejeno telovadnico, zatem pa prisostvovali praktičnemu preverjanju kandidatov za vojake – testiranju v pravilnem rokovanju s pištolo, podcevnim bombometom in ročno bombo.

Po odličnem kosilu so obiskali še muzej v sklopu vojašnice, v katerem so v tematskih sklopih prikazani ostanki s Soške fronte. Muzej predstavlja pravi mali zaklad ostankov velike vojne.

Po zaključku obiska so se v smeri proti Novi Gorici seznanili še s pomembnimi zgodovinskimi vojaškimi dogodki. V kraju Vrhpolja pri Vipavi so krajani 26. junija 1991 s telesi preprečili napredovanje postojnske tankovske kolone JLA proti vojašnici v Vipavi. V bitki pri Mrzli reki (Frigidu) pa je 5. in 6. septembra 394 burja pomagala rimskemu cesarju Teodoziju premagati številčnejšo uporniško vojsko zahodnorimskega cesarstva.

Obiskali so vojaški objekt Ajševica, kjer je nastanjen Teritorialni polk 1. brigade. Pozdravila sta jih poveljnik TERP Vlado Pakiž in njegov namestnik Igor Strojin. Prestavili so jim poslanstvo, strukturo in naloge teritorialnega polka s poudarkom na civilno vojaškem sodelovanju na njihovem območju. Ogledali so si namestitvene kapacitete vojaškega objekta, ter namestitveni paviljon, kjer so bile nastanjene vojaške osebe s COVID-om. V upravni zgradbi so si ogledali fonolaboratorij, ki ga uporablja šola za tuje jezike za tečajnike Slovenske vojske in drugih tujih oboroženih sil.

Na zanimivi razstavi, ki prikazuje dogodke iz 1. in 2. svetovne vojne in osamosvojitvene vojne 1991 na tem območju jim je posebno pozornost pritegnila vitrina, kjer so hranjeni predmeti prvega poveljnika TERP, pokojnega Emila Velikonje. Obisk so zaključili s skupnim fotografiranjem, ekskurzijo pa nadaljevali v smeri Ajdovščine.

Pot po stari cesti Nova Gorica – Ajdovščina so izkoristili za geografsko orientacijo in opazovali kraško planoto z najvišjim vrhom Trstelj z muzejem miru nad Mirnom na jugu, ter planoto Trnovski gozd s Čavnom na severu. Potovali so mimo kraja Vitovlje, ki je poznan po slovenskem kostanju maronih. Seznanili so se tudi z zgodovinskim dejstvom, da je bila sedanja Ajdovščina v preteklosti razdeljena med dvema zgodovinskima pokrajinama Goriška in Kranjska, mejo med obema pa je predstavljala reka Hubelj.

Na vzhodnem delu kraj Šturje, na zahodnem delu pa Ajdovščina, povezava med obema krajema pa je bila preko še obstoječega mostu čez reko Hubelj. Kmalu so prispeli do dih jemajočega kraškega izvira reke Hubelj, ki vre iz stene na pobočju Trnovskega gozda, ter na zadnji postaji ekskurzije na glavnem trgu v središču Vipave okrepčali z napitki in sladoledom.

Savus

Foto: M. Rak in J. Zore