Razmere zaradi širjenja koronavirusa se dnevno spreminjajo, zato tudi v KSP Hrastnik skladno s tem prilagajajo svoje delo. Prizadevajo si, da delovni proces pri izvajanju obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja tudi v tem času poteka nemoteno.

»Prosimo, da spremljate našo spletno stran  www:ksphrastnik.si/aktualno, kjer vas bomo sproti obveščali o morebitnih spremembah,« sporočajo iz KSP Hrastnik.

Praznjenje BIO zabojnikov

Zabojnike za biološke (BIO) odpadke bodo v naseljih individualnih hiš do nadaljnjega praznili po  zimskem času – na vsake 14 dni. »Zimski čas praznjenja BIO zabojnikov, ki traja od 15. novembra do 15. marca, bomo podaljšali  izključno zaradi izvajanja preventivnih ukrepov v podjetju z namenom, da bomo imeli v času epidemije koronavirusa ves čas prisotno zadostno število voznikov komunalnih vozil in komunalnih delavcev za izvajanje storitev ravnanja  s komunalnimi odpadki,« so zapisali v KSP.

Kosovni odpadki

Kosovne odpradke, ki naj bi jih pobirali po sistemu od vrat do vrat 6. aprila 2020, v Hrastniku ne bodo odvažali. »Povzročitelje odpadkov prosimo, da se ravnajo odgovorno in kosovne odpadke ne odlagajo na zbirna in odjemna mesta za odpadke v blokovskih naseljih in ne na ekološke otoke v naseljih individualnih hiš,« sporočajo iz hrastniške komunale in prosijo, da občani hranijo kosovne odpadke do naslednjega odvoza doma v kleteh, garažah oz. na drugih ustreznih mestih.

Zaščitna oprema

Podana so nova in dopolnjena navodila glede zbiranja odpadne zaščitne opreme.

»Uporabljene zaščitne maske in respiratorje, uporabljene rokavice in papirnate robčke, ki bi lahko bili potencialno kužni, zbirajte v plastične vrečke, ki jih tesno zaprite (zavežite, zalepite). Zaprto vrečo lahko nato po preteku treh dni (do takrat jo hranite doma na varnem mestu) odložite v posodo za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov – črni zbiralnik,« še sporočajo iz KSP Hrastnik.

Savus

Foto: arhiv KSP Hastnik